• EN
 • Logg inn
 • Mulige utsikter for tysk økonomi i forbindelse med korona-krisen

   AC Almelor/Unsplash
  AC Almelor/Unsplash

  Til tross for sterk statsstøtte under krisen, er koronasituasjonen utfordrende for tyske bedrifter.

  Det renommerte tyske økonimiforskningsinstituttet Ifo antar at tysk økonomi kan krympe et sted mellom 7,2 og 20,6 prosent, noe som tilsvarer 255 til 729 milliarder euro. Ifo tar utgangspunkt i produksjonen i mange sektorer vil være nedsatt som følge av krisen, og at verdiskapingen følger med nedover i flere store og relevante sektorer. Redusert etterspørsel, manglende leveranser inn i produksjonsprosesser samt en svekket tilgang til produksjonsfaktorer kontribuerer også til denne forventede nedgangen. Hver uke i nåværende tilstand er det forventet at økonomi påføres ekstrakostnader et sted mellom 25 og 57 milliarder euro. Ifo regner med at også arbeidsmarkedet vil oppleve store følger av krisen med inntil 1,8 millioner arbeidsledige og opp til 6 millioner permitteringer. Her kan du lese hele pressemelingen fra Ifo (engelsk).

  Andre analyser tegner et noe mer positivt bilde 

  For eksempel Det sakkyndige rådet for sammfunnsøkonomisk utvikling, Wirtschaftsweisen, som går ut i fra at tysk økonomi følger en V-kurve som går raskt ned, for så å gå like fort oppover igjen. De understreker offentlig at de anser Ifo-instituttets prognoser å være for pessimistiske. Rådet påpeker at ved å gå ut i fra en stillstand på fem uker pluss en innhentingsperiode på ytterligere tre uker, kommer nedgangen å være lavere enn fem prosent, og dersom stillstanden varer i syv uker skal nedgangen være sammenlignbar med den under finanskrisen i 2008, ca. 5.9%. Dette henger sammen med regjeringens massive hjelpepakker, som under forbundsdagens møte 25. mars ble besluttet i tverrpolitisk felleskap å være på 156 milliarder euro pluss en fallskjerm på 600 milliarder euro. Dette kommer til å virke raskt og avverger en konkursbølge. Samtidig har starten på året 2020 vært solid, slik at landet hadde en god del å gå på. De går også ut i fra at de verste følgene og tiltak med store bevegelsesbegrensninger vil være over etter 2-3 måneder, slik at snarlige gjenopptakelser av aktivitet er sannsynlig.

  Tysk eksport kan rammes betydelig av nedgang i global etterspørsel

  I en annen publikasjon og gjennom en omfattende spørreundersøkelse kommer Ifo-instituttet frem til at forventningene til tyske eksportører opplever en nedgang fra minus 1,1 til minus 19,8 prosent som måles i Ifo Export Expectations-indeksen. Ettersom det ikke er sjeldent at norske leveranser går inn som underleveranser til tyske systemleveranser som eksporteres globalt, bør utviklingen i global etterspørsel følges nøye. Gjennom den svært høye globaliseringsgraden av tysk økonomi er det med andre ord ingen tysk systemkrise, men muligheten for en langvarig global nedgang i etterspørsel etter industri-leveranser kan føre til konsekvenser for norsk eksport til tyske verdikjeder og samarbeid med tyske aktører.

  Stemningen blant tyske bedrifter er mer pessimistisk

  Ifo-instituttets Business Climate Index som måler tyske bedrifters syn på fremtidsutsiktene tegner et omtrent like mørkt bilde som under finanskrisen i 2008, og indeksen har opplevd sin største nedgang siden gjenforeningen i 1990. Dette noe av det kraftigste utslaget i undersøkelsens 70 år lange historie. Tjeneste- og handelssektoren kommer dårligst ut, mens for eksempel bygge- og anleggsbransjen ikke ser så mørkt på fremtiden.