• EN
 • Logg inn
 • Muligheter for norske bedrifter i Russlands gruveindustri

   Foto: Thinkstock
  Foto: Thinkstock

  Den russiske mineralindustrien er en av verdens største, både når det gjelder areal og mineralforekomster. Her finner du en rekke forskjellige mineraler og metaller, blant annet nikkel, platina, bauksitt, kobolt, kull og tinn. Russland står for en stor andel av verdens produksjon av diamanter, gull, sølv og PGM. Det er en av de viktigste sektorene i den russiske økonomien, og står for 20 % av landets BNP og 30–35 % av utenlandsk valutatilførsel.

  Russland-baserte Norilsk Nickel, Alrosa og Polyus Gold er noen av de store lokale gruvedriftaktørene som har bygd opp en sterk tilstedeværelse. Utsiktene for den russiske gruveindustrien er gode, med flere lovende forekomster av mineraler, metaller, gull og diamanter.

  Innovasjon Norges kontor i Russland spiller en viktig rolle i å tilrettelegge for innføring av norsk gruvedriftsteknologi og -produkter på det russiske markedet. Vi ønsker deg velkommen til å ta del i de viktigste begivenhetene på dette området:

  Mining World Russia-utstillingen (MWR) i Moskva i april er en internasjonal utstilling og konferanse om gruvedrift og foredling av metaller og mineraler. Utstillingen er en effektiv plattform for direkte kontakt med produsenter og leverandører med spesialister fra russiske gruveselskaper, mineralforedlingsbedrifter og handelsselskaper. Denne utstillingen er det største arrangementet for bransjen i Russland. MWR 2018 foregikk på et areal på mer enn 11 000 kvm, der mer enn 250 utstillere fra mer enn 40 land og 60 regioner i Russland presenterte utstyr, tjenester og prosjekter. Den norske standen hadde representanter fra åtte norske selskaper: Thrane Teknikk, Tomra Sorting Solutions, R-Tek/Tyri Russia, Komatsu KVX, Nordic Seal, Narvik Composite, Protan og Envitec.

  Coal of Russia and Mining-utstillingen i Novokuznetsk i juni er en internasjonal messe for gruveteknologi, mineralleting, underjordisk gruvedrift, dagbrudd, mineral- og kullforedling. Den støttes av velkjente og viktige institutter og foreninger.

  Mining and Metals Central Asia i Kasakhstan i september er den største og mest respekterte internasjonale utstillingen i Kasakhstan og Sentral-Asia for gruvedrift og metallurgisk industri. Utstillingen fører ledende produsenter og spesialister sammen og tilbyr et komplett spenn av teknologier og tjenester for gruvedrifts- og foredlingsindustrien. Innovasjon Norge i Russland organiserer den nasjonale norske standen.

  For ytterligere informasjon om mulighetene og andre aktiviteter i gruvesektoren, vennligst kontakt:

  Dasja Sjaronova 
  Market advisor
  Innovasjon Norge, Russland
  dasja.sjaronova@innovationnorway.no