Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Norsk besøk hos svensk spissmiljø innen AI

  Magnus Engø, Unsplash

  I juni hadde Innovasjon Norge Stockholm med seg en gruppe norske aktører på besøk til det svenske nasjonale AI-senteret i Gøteborg for å diskutere samarbeid og felles utvikling. 

  Med på besøket var representanter fra klyngen Smart Innovation i Halden, NTNU Open AI Lab/Sintef Digital, nettverket NXT Media fra Trondheim og DigitalNorway.

  Bakgrunnen for besøket er at Sverige har utviklet en nasjonal AI-strategi, noe Norge også er i ferd med å utvikle. Sverige har også bygget opp et nasjonalt AI-senter i Gøteborg i samarbeid med store private bedrifter som for eksempel Volvo, Ericsson, Autoliv, viktige forskningsaktører og flere svenske regioner.

  Tilknyttet dette AI-senteret opprettes det flere såkalte “data factories” som skal kunne ligge til grunn for datadrevet innovasjon. Disse fyller også en viktig funksjon for å tiltrekke ny spissforskning og bistå kommersielle konsortier, med små og store bedrifter, i utvikling av nye løsninger basert på dedikerte unike data.

  Den svenske AI-satsingen har et uttalt fokus på internasjonalt samarbeid og bilateral utvikling. Dette gjorde at man naturligvis var interessert i å høre om ulike norske initiativ på området. I tillegg til flere interessante presentasjoner, ble det identifisert flere områder for samarbeid og felles AI-aktiviteter, koblet til diagnostikk og utvikling av presisjonsmedisin, fremtidens energisystemer, autonom transport og felles EU-prosjekter.

  For mer informasjon om muligheter innenfor denne sektoren, vennligst kontakt:
  Tina Nordlander
  Spesialrådgiver
  Innovasjon Norge, Sverige
  tina.nordlander@innovationnorway.no