• EN
 • Logg inn
 • Norsk næringslilv satser ytterligere i Sverige

   Foto: Jon Flobrant, Unsplash
  Foto: Jon Flobrant, Unsplash

  Den årlige rapporten fra Tillväxanalys, som analyserer utenlandsk eierskap i svensk økonomi, viser en sterk økning av norske interessenter i 2017.

  Norge er det landet som kontrollerer de fleste selskapene i Sverige, og i 2017 økte også antallet norske selskaper med 81 foretak. Selv om de norske selskapene ikke har flest ansatte, er trenden at sysselsetting i norske bedrifter øker mest sammenlignet med andre land. Samlet sett er over 70 763 ansatte i selskaper som kontrolleres fra Norge (Utländska företag 2017).

  På handelssiden er Sverige også Norges største handelspartner. I 2017 gikk 10,2 % av Norges fastlandseksport til Sverige og importen av varer (gjelder ikke import av skip, oljeplattformer og råolje) fra Sverige til Norge utgjorde rett under 12 %. Dette viser hvor integrert norsk og svensk næringsliv er.

  For oss i Stockholm som arbeider med å støtte norsk næringsliv inn mot det svenske markedet, ser vi en fortsatt stor interesse fra norske entreprenører. Sverige er et interessant startmarked for mange selskaper som ønsker å satse internasjonalt, ettersom markedet har en velutviklet digital infrastruktur, høy grad av innovasjon i næringslivet og forbrukere som tidlig tar i bruk ny teknologi.

  Noen av de områdene vi ser er spesielt interessante for Norge, og hvor vi ser både eksportmuligheter og muligheter for grenseoverskridende innovasjonssamarbeid, er Digital Health, Sustainable Smart Cities og 3D-Technology.

  Ta kontakt med Innovasjon Norges kontor i Stockholm for å finne ut mer om disse områdene, eller for å sparre med IN om veien inn mot det svenske markedet og dets innovasjonsmiljøer.

  Tina Nordlander
  Spesialrådgiver
  Innovasjon Norge, Sverige
  tina.nordlander@innovationnorway.no