Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Norske bedrifter innen havvind, hydrogen og grønn skipsfart har eksportpotensiale i det franske markedet

  Paris ovenfra med eiffeltårnet i horisonten
  Getty Images

  Frankrike er på vei i full fart inn i det grønne skiftet. Dette gir konkrete markedsmuligheter for norske bedrifter innen spennende næringer som havvind, hydrogen og grønn skipsfart. 

  Frankrike er verdensledende når det kommer til grønn omstilling, og har satt seg høye og konkrete ambisjoner for å bli klimanøytrale innen 2050. Innen 2030 sikter de mot en 40 prosent reduksjon i fossil energi, en økning i fornybarandelen av energimiksen til 33 prosent, samt en 28 prosent reduksjon av utslipp i transportsektoren i forhold til nivået i 2015. Skal disse klimamålene nås må Frankrike sørge for vekst i grønn energi og mobilitet, og det er de også godt underveis med. Hvis norske aktører mobiliserer seg relativt raskt, har de også muligheten til å bli med på Frankrikes grønne veksteventyr. 

  Havvind 

  Havvind er en raskt voksende næring i Frankrike som innebærer store muligheter for norske utviklere og leverandører på grunn av deres overførbare offshorekompetanse fra olje og gass. Det franske havvindmarkedet er en perfekt match for norsk maritim kompetanse fordi de krevende forholdene til havs i Frankrike på mange måter samsvarer med norske maritime forhold. Den høyteknologiske kompetansen norske aktører besitter vil derfor være spesielt velkommen i Frankrike, som også er et voksende marked for flytende havvind. 

  Smart og grønn mobilitet 

  Norge er som kjent en pioner innenfor smart og grønn mobilitet, både til lands og til havs. Frankrike opplever nå enorm vekst i sitt elbilmarked, og markedet trenger smarte ladeløsninger og annen infrastruktur som norske aktører kan tilby. Frankrike er også en stor maritim nasjon med Europas lengste nettverk av kanaler og elver, og markedsaktørene viser for tiden stor interesse for norske løsninger for elektriske og hydrogendrevne ferger.  

  Andre grønne muligheter 

  Mange andre grønne næringer er også i vekst i Frankrike, og innebærer store muligheter for norske aktører. Dette inkluderer blant annet karbonfangst og -lagring, trebygg og landbruksteknologi. 

  Ta et digitalt kurs 

  Innovasjon Norge har laget et digitalt kurs som introduserer deg til det franske markedet. Her kan du lære mer om det franske markedet og mulighetene det innebærer. 

  Styrk ditt nettverk 

  Vårt kontor i Paris har god forståelse av det franske markedet og forretningskultur og har et omfattende lokalt forretningsnettverk. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med nøkkelpartnere og kunder, utvikle markedskunnskap og bidra til at du oppdager nye muligheter.