Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Norway – Vietnam Blue Economy: oppdag muligheter innen havøkonomien!

  Nærbilde av bølge
  Foto: Gaetano Cessati, Unsplash

  Norske produkter og tjenester har et godt rykte i Vietnam for høy kvalitet og holdbarhet. Vietnamesere oppfatter norske bedrifter som pålitelige partnere som ser etter langsiktig samarbeid. Det bilaterale samarbeidet viser stadig vekst som er konsentrert rundt olje og gass, maritimt, akvakultur og sjømat.

  Vietnam utvikles med stort potensiale

  Vietnam har et godt utgangspunkt for å utvikle havøkonomien. Det har blitt et land med lav middels inntekt siden 2010 med et BNP per innbygger på $ 2100 i 2015. Det forventes at Vietnam vil fortsette den økonomiske veksten med en takt på mer enn 6 % i det neste tiåret, ifølge Verdensbanken. Befolkningen i Vietnam var på mer enn 95 millioner personer i 2017, og andelen med middels inntekt vokser. Disse faktorene har skapt gunstige forhold for utvidelsen av investeringer og handel.

  Regjeringen i Vietnam har en bærekraftig havøkonomistrategi mot 2030, basert på utviklingen av olje- og gassindustri, maritim industri og akvakultur.

  Mer fokus på leting i underutforskede offshoreterritorier

  Selv om prisen på råolje er lav, spiller petroleumsindustrien fortsatt en viktig rolle i Vietnams økonomi og gir et vesentlig bidrag til statsbudsjettet. Vietnam er ivrig etter å nå neste trinn i utviklingen av landets energisektor. For å oppfylle dette behovet, oppmuntrer regjeringen i Vietnam investeringer fra både lokale og utenlandske kilder i offshore olje- og gassleting og -produksjon.

  Vietnam vil fokusere mer på leting i de underutforskede offshoreterritoriene med dypvannsreserver. I 2018 produserte Vietnam rundt 14 millioner tonn råolje og mer enn 10 milliarder kubikkmeter naturgass. I årene framover vil oljeproduksjonen synke mens gassproduksjonen vil øke. Antallet store gassprosjekter vil sannsynligvis øke betydelig i årene som kommer, som for eksempel Bock B i det sørvestlige Vietnam og Blue Whale i det sentrale Vietnam.

  For å møte energibehovet har Vietnam en plan om å importere LNG og naturgass fra Indonesia. Dette er godt nytt for norske selskaper, som besitter bransjeledende LNG-teknologi.

  Muligheter for norske selskaper:

  • LNG-teknologi
  • Dypvannsteknologi
  • Forbedret oljeutvinningsteknologi for modne og marginale felt
  • Utstyrsleveranser for bygging av plattformer
  • Avanserte tjenester (ekspertise, teknologi, integrerte tjenester).

   

  For mer informasjon, vennligst ta kontakt med vår fagekspert:

  Hai Tien Le
  Senior markedsrådgiver
  Innovasjon Norge, Vietnam
  Hai.Tien.Le@innovationnorway.no