Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Nye forretningsmuligheter innenfor skipsbygging i Canada

  Stort hvit båt
  Bilde: Public Services and Procurement Canada, Canada.ca

  I Canada ble det siden 1990-tallet nesten ikke bestilt nye store skip fra canadiske myndigheter. En ny nasjonal skipsbyggingsstrategi er et langsiktig prosjekt for å fornye Canadas nasjonale flåte av skip til Kystvakt og marine, men har også som hensikt å gjenoppbygge og vedlikeholde en langsiktig effektiv skippsbyggings- og leverandørindustri i Canada.

  Skipsbyggingskapasiteten i Canada er kraftig redusert de senere tiårene, og flere skipsverft har enten blitt lagt ned eller omstilt til andre industriformål. Mangelen på kompetanse på effektive byggemetoder har også resultert i kraftige forsinkelser i fornyelsen av kystvakt og marine.

  Gjennom en egen nasjonal skipsbyggingsstrategi (National Shipbuilding Strategy) har Canada lansert en ny prosess for å planlegge og kontrahere nye fartøy til kystvakt og marine. For store skip over 1000 tonn er det inngått partnerskap med to av de største skipsverftene (Irving og Seaspan) hvor disse fartøyene skal bygges. Bygging av mindre fartøy samt reparasjoner, ombygginger og vedlikehold vil skje på flere verft basert på åpne konkurranser.

  Skipsbyggingsprogrammet har en varighet på 20-30 år og den økonomiske rammen for det som per i dag er planlagt er på 38 milliarder canadiske dollar, tilsvarende rundt 250 milliarder norske kroner.

  Planlagte bygg av store båter

  • Arctic Offshore Patrol ships – AOPS (6-8)
  • Offshore Fisheries Science Vessels (3)
  • Offshore Oceanographic Science Vessel (1)
  • Joint Support Ships (2-3)
  • Polar Icebreaker (1)
  • Canadian Surface Combatant – CSC (15)
  • Multi Purpose Coast Guard Vessels (16)

  De første båtene er allerede under bygging (AOPS), og i februar 2019 ble Lockheed Martin Canada valgt som integrator og sub-kontrakt leder for det store Canadian Surface Combatant programmet.

  Markedsmuligheter og teknologigap

  Selv om skipsbyggingsindustrien i Canada er mangfoldig og i noen tilfeller teknologisk avansert, finnes det områder der de vil ha stor nytte av og er til dels avhengig av utenlandsk teknologi og teknologioverføring. Dette gir muligheter for norske tilbydere av varer og tjenester.

  Ut fra spesifikasjonene på flere av båttypene ser man at ikke alle disse vil kunne bli oppfylt av Canadiske leverandører alene. Myndighetene ønsker å prioritere Canadiske leverandører og leverandører som bygger inn lokalt innhold i leveransene, men samtidig må de avveie dette mot å unngå forsinkelser og fordyrende elementer som følge av en slik policy. Utenlandske leverandører er allerede involvert i programmet, og dette kan representere en mulighet for flere norske leverandører.

  For verftene som skal bygge de større fartøyene foreligger det en gjenkjøpsavtale (Industrial and Technological Benefits policy) som innebærer at verftene må kjøpe varer og tjenester med сanadisk innhold i tilknytning til byggeprosjektene. Dette er gjort for å sikre at de klarer å utvikle en сanadisk leverandørindustri som er et av målene med hele skipsbyggingsstrategien. Dette er ikke til hinder for at utenlandske leverandører kan være med som underleverandører, men det vil være viktig å gjøre gode vurderinger av behovene i markedet og handelsbarrierene, og valg av inngangsstrategi kan være avgjørende for å lykkes.

  Hva kan vi tilby?

  Innovasjon Norge ønsker å jobbe med norske leverandører som er interessert i å forstå potensialet i dette markedet og se nærmere på forretningsmulighetene som foreligger. Gjennom et godt nettverk med lokale forretningspartnere og organisasjoner kan vi tilby flere typer aktiviteter:

  • Innsikt i markedet med vurdering av enkeltcase ved hjelp av lokale eksperter. Vurdering av teknologigap, markedsbehov og inngangsstrategi
  • Markedsbesøk med nettverksarrangement og workshops
  • Møteprogram i samband med lokale arrangementer i Canada eller Norge
  • Norsk fellesstand på messer i Canada
  • Global Growth – et markedsintroduksjonsprogram med to markedsbesøk.


  Vi ønsker å jobbe med bransjeorganisasjoner og klynger, men vi ønsker også å ha direkte dialog med relevante selskaper som er interessert.

  Om dette er av interesse, ta kontakt med:
  Øyvind E. Haga
  Avdelingsdirektør
  Innovasjon Norge Canada
  oyvind.haga@innovasjonnorge.no