Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Økt produksjon av havvindkraft gir eksportmuligheter for norsk grønn teknologi

  Masse hanvvind-møller som står i havgapet
  Getty Images

  Havvind kan bli stort i USA, da flere delstater har mål om å øke produksjonen av havvindkraft de neste årene. Dette åpner for spennende eksportmuligheter for norsk grønn teknologi. 

  Biden administrasjonen har sørget for at USA igjen er en del av Parisavtalen, og har som mål å kutte CO2-utslipp i takt med den. 

  Energimarkedet i USA  

  I USA står fossilt brennstoff for 80 prosent av det totale energiforbruket. Dette er nå i ferd med å endre seg i samsvar med prioriteringene til den nye administrasjonen.  

  Det er forventet strengere regelverk for hvordan amerikanske energiselskap opererer, og investorer setter i større grad strengere krav med hensyn til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring før de beslutter investeringsavgjørelser.  

  Energiproduksjon, transport og metanutslipp  

  Den nye administrasjonen har valgt ut tre prioriteringsområder, i tillegg til generell avkarbonisering av industri for å nå sitt utslippsmål for CO2 i samsvar med Parisavtalen.  
   
  Prioriteringsområdene er energiproduksjon, transport og metanutslipp. Felles er at alle trenger avkarboniseringsteknologi som den amerikanske energisektoren aktivt vil prioritere fremover.  

  Offshore vindprosjekt langs nordøst og vestkysten 

  Det er store muligheter innenfor offshore vind langs de amerikanske kystene, med et estimert potensiale til å produsere mer enn 2000 GW elektrisk kraft. Dette tilsvarer det dobbelte av det nåværende elektriske forbruket i USA.  

  Etterspørsel etter offshore vind vokser i takt med fallende kostnader og progressive tiltak fra amerikanske stater, med mål om å differensiere den amerikanske energiportofolien.  

  Per dags dato, har the US Bureau of Ocean Energy Management leid ut 1.7 millioner dekar langs den atlantiske kontinentalsokkelen, med 16 aktive offshore prosjekter og flere i planleggingsfasen.  

  Elektrifisering av maritime industri i Washington State  

  Halvparten av fergene i Washington State er over 30 år gamle og nærmer seg slutten av deres livsløp. Derfor trengs det å bytte ut denne flåten med nye hybrid-elektriske båter. Washington State har ikke samme erfaring eller kompetanse med elektriske fartøy som Norge, og leter etter selskap med kompetanse innenfor dette feltet.  

  Ta et digitalt kurs 

  Innovasjon Norge har laget et digitalt kurs om markedsintroduksjon til USA. Her kan du lære mer om markedsmuligheter, blant annet innen energimarkedet. Du får også tips og triks fra norske bedrifter som har lykkes i USA 

  Styrk ditt nettverk  

  Våre kontorer i USA har god forståelse av det amerikanske markedetforretningskulturer og har et omfattende lokalt forretningsnettverk. Vi kan hjelpe deg å komme i kontakt med nøkkelpartnere og kunder, utvikle markedskunnskap og bidra til at du oppdager nye muligheter.