• EN
 • Logg inn
 • Fast-track innovasjonsprosesser med IBM Watson i München

   Foto: Florian Krumm, Unsplash
  Foto: Florian Krumm, Unsplash

  Design- og kundedrevne produkter, prosesser og løsninger er nøkkelelementer for å opprettholde et konkurransefortrinn, særlig innen havnæringen med dens anleggsintensive og langsiktige perspektiv.

  Det er et enormt potensial for å introdusere data- og kundedrevne løsninger for å gjøre operasjoner billigere, tryggere og mer effektive. AI, IoT, Design-Thinking, Big Data Analysis og Blockchain er noen av flere teknologier som er kjernen i å løse disse utfordringene og holde seg foran konkurrentene.

  Innovasjon Norges kontor i München har et sterkt fokus på AI, IoT og digitalisering generelt, noe som skyldes det unike økosystemet av industri som er til stede i den sørlige delen av Tyskland. Særlig i München-området er det en ekstremt sterk miks av store internasjonale selskaper og solide små og mellomstore bedrifter.

  IN München har utviklet et business acceleration-program sammen med Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre, Siva og IBM for å få fart i innovasjonsprosesser som tar bedriftsspesifikke caser fra ide til pre-MVP. Med andre ord forlater hvert firma programmet med en visuell presentasjon av resultatene som beskriver alle relevante kriterier av en MVP (Minimum Viable Product).
  191111 - Germany - Fast-track innovation_cropped.png
  Sammen med eksperter fra IBM går vi gjennom tilnærminger til design-tenking og design- og arkitektursesjoner etterfulgt av en oppsummeringsrunde for å komme frem til et tydelig resultat. IBM har flere hundre eksperter her i deres Watson IoT globale hovedkontor og kan derfor, basert på brukercaset, velge teamet som passer best til å støtte deltakerfirmaets utvikling. Hvert firma har individuelle sesjoner som kun fokuserer på deres brukercase. I denne prosessen vil flere typer teknologier være nøkkelelementer.

  I uken som går fra 11. til 15. november 2019 vil de fire første norske deltakerne tilbringe en hel uke ved hovedkontoret til IBM Watson IoT, hvor de vil ha intense sesjoner med IBMs eksperter for å identifisere hvilke typer løsninger som burde utvikles for hvem, hvorfor og hvordan.

  191111 - Germany - Group Pic IAP_cropped.jpg.png
  Foto: Innovasjon Norge


  Akkurat nå rekrutterer vi for den andre runden som starter i midten av desember, der uken i München vil foregå i midten av februar 2020.

  For mer informasjon, vennligst kontakt:  
  Martin Nietz
  Seniorrådgiver Export Norway  
  Innovasjon Norge, München
  martin.nietz@innovationnorway.no