• EN
 • Logg inn
 • Global Growth Culture Tourism

   Foto: VisitOSLO/Tord Baklund
  Foto: VisitOSLO/Tord Baklund

  Kontoret i Hamburg inviterer relevante norske bedrifter til å delta på Global Growth Culture Tourism.

  Global Growth sikter på å ta deltakende bedrifter videre i deres utvikling av internasjonalt attraktive produkter innen kulturturisme. Markedsbesøk i Tyskland og Nederland, samt workshops i Norge legger til rette for utveksling med aktører i andre markeder og mellom deltakerne, samt være med på å utvikle nye og eksisterende bedriftsmodeller rundt merkevaren “Edvard Munch”.

  Les mer om Global Growth Culture Tourism.

  For mer informasjon, ta kontakt med vår ekspert:
  Tina Fraune
  Markedsspesialist reiseliv
  Innovasjon Norge, Tyskland
  tina.fraune@innovationnorway.no