Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Muligheter innen FN-markedet

   Ilyass Seddoug/Unsplash
  Ilyass Seddoug/Unsplash

  Ønsker ditt selskap å bygge kompetanse og styrke leveringsdyktighet opp mot FN-markedet? Da oppfordrer vi deg til å melde din interesse til vårt eksportprogram.

  FN er verdens største offentlige innkjøper av varer og tjenester fra private selskaper, og kjøper i gjennomsnitt for 150 milliarder NOK årlig. FN er et stort globalt system som kjøper inn løsninger både til egne prosjekter og på vegne av lands regjeringer. FN kjøper utstyr og produkter innen en rekke kategorier, som for eksempel energi, helse og vann. Det er samtidig et stort behov for å utvikle smartere løsninger innen alle områder. I tillegg kommer behovet for konsulent- og ingeniørtjenester, samt løsninger innen IT og telekommunikasjon.

  I 2018 representerte Norge kun 0,22% av den totale markedsandelen. Flere norske selskaper kan med stor fordel bli bedre kjent med mulighetene som FN-markedet har å by på, og det som i praksis kan lede til fremtidige og fremvoksende markeder i vekstøkonomier og utviklingsland.

  Global Growth rettet mot FN-markedet

  Global Growth er vårt eksportprogram for etablerte bedrifter som ønsker å vokse internasjonalt. Det er et program med kurs, rådgivning og samlinger både i Norge og i eksportmarkedet. Hvert program er skreddersydd for grupper av bedrifter innenfor samme marked eller sektor.

  Eksportprogrammet Global Growth United Nations Procurement vil bestå av tre arbeidsmøter i Norge med søkelys på blant annet kompetansebygging opp mot FNs innkjøpsportal og tilbudsskriving. Det vil også bli fokus på hvordan selskapet kan få en fot innenfor FN-markedet gjennom B2B partnerskap med etablerte FN leverandører. Programmet vil inkludere tre markedsbesøk til FN-kontorene i København, Nairobi og Genève for å tilegne seg relevant kunnskap og posisjonere sin løsning gjennom dialog med FNs innkjøpere og program spesialister.

  Hvorfor delta?

  Målet med programmet er at din bedrift skal øke eksporten ved at dere blir i bedre stand til å forstå muligheter, hindringer og utfordringer i markedet.

  For mer informasjon, vennligst kontakt vår rådgiver
  Mariann Markseth Omholt
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Danmark
  Mariann.markseth.omholt@innovasjonnorge.no
  +45 22 63 58 09