Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Muligheter i den indiske luftfarts- og forsvarssektoren

  Foto: Cochin Shipyard

  India har en enorm forsvarssektor, med et stort behov for modernisering. Markedsmuligheten for elektronikk innen luftfart og forsvar i India er anslått til å være på 70–72 milliarder USD i løpet av de neste 10–12 årene. Marinen og Kystvakten kan være et lovende marked for den norske maritime sektoren.

  Regjeringen i India har innført ulike retningslinjer for større inkludering av små og mellomstore bedrifter og privat sektor i forsvarsindustrien og samtidig økt taket for direkte investeringer fra utlandet, noe som gjør det lettere for utenlandske produksjonsdeltakere i denne Industrien.

  Indisk forsvarsbudsjett

  I henhold til anslagene, planlegger India å bruke over 250 milliarder USD på kapitalanskaffelser i løpet av de neste femten årene. Økningen i pengebruken indikerer også den enorme mengden av muligheter for innenlandske og globale selskaper innen forsvars- og luftfartssektoren. Forsvars- og luftfartssektoren er i kjernen av Indias regjerings kampanje «Make in India» («Produser i India»).

  Det indiske forsvarsdepartementet følger forsvarets anskaffelsesprosedyrer (DPP) for kapitalanskaffelser og forsvarets anskaffelsesmanual (DPM) for inntektskjøp. De reviderte prosedyrene gir sluttbrukerne og industrien mer fleksibilitet til å arbeide sammen, spesielt på utviklingsprosjekter.

  Allocation of India’s Annual Defence Budget
  Tildeling av Indias årlige forsvarsbudsjett


  Tildeling av Indias årlige forsvarsbudsjett

  Fra et norsk synspunkt vil den indiske marinen og kystvakten være de mest attraktive, siden Norge har mye å tilby i havrommet. Det er også et behov for sivilt utstyr for forsvarsindustrien. Flåten til den indiske marinen eldes svært raskt, noe som krever vedlikehold og modernisering på kort sikt. I det lange løp, for å forbedre denne statusen, vil India trenge produksjon av nye fartøy i de kommende årene.

  Marinen og kystvakten

  Dagens kystvaktflåte er utilstrekkelig for å beskytte Indias maritime grenser og interesser. 38 % av de eksisterende fartøyene går på forlenget levetid eller den forlengede levetiden har allerede utløpt. Anslagsvis vil India innen 2025 være tvunget til å legge mer enn 1000 missiltorpedobåter, 18–22 korvetter, 16 landgangsfartøy, 12 ubåter, 6 landingsplattformer og 6-8 fregatter til sin eksisterende flåte. For å akselerere moderniseringsprosessen ble forsvarets bygging av skip åpnet for private skipsverft i 2016. Tre slike skipsverft, nemlig L&T Shipbuilding, Reliance Defence & Energy og ABG Shipyard, har fått de nødvendige tillatelsene.

  Mulige samarbeidsområder for Norge og India kan være:
  • Prosjektering av marint design,
  • Produksjons- og konstruksjonsteknologi
  • Samproduksjon av marint utstyr
  • Støtte for livssyklus
  • Eksportmuligheter fra India: Skrog for patruljefartøy (OPV), korvetter, FAC, patruljebåter, AUX-fartøy.

  India vil trolig investere tungt i modernisering av sin forsvarskapasitet, av grunner som landets geostrategiske plassering, ambisjonen om å spille en avgjørende rolle i globale saker og de regionale sikkerhetsutfordringene. Den indiske regjeringen har lansert retningslinjer for å tiltrekke investeringer i sektoren og gi insentiver for lokal produksjon. Norske bedrifter bør se svært seriøst på India i sin globale strategi.

  For mer informasjon, vennligst kontakt:
  Asheesh Agarwal
  Senior markedsrådgiver
  Innovasjon Norge, New Delhi
  asheesh.agarwal@innovationnorway.no

  Pankaj R. Patil
  Markedsrådgiver
  Innovasjon Norge, Mumbai
  pankaj.r.patil@innovationnorway.no

  Kilder:
  Make in India – Investment Report
  Confederation of Indian Industry 
  The Indian Express 
  Ministry of Defence of India