• EN
 • Logg inn
 • Muligheter innen eldreomsorg i India

   Foto: Rawpixel, Unsplash
  Foto: Rawpixel, Unsplash

  India har den nest største aldrende befolkningen i verden. Ifølge en rapport fra FNs befolkningsfond, vil antallet personer over 60 år nå 300 millioner innen 2050. Middelklassen vokser og er i bedre stand til å betale for forebyggende omsorg og primæromsorg.

  Kronisk sykdomsforekomst øker raskt blant mennesker med stillesittende livsstil, kostholdsendringer og fedme. Det har skjedd en utvikling fra sykehus til hjemmet, som et resultat av fremskritt innen kommunikasjon og medisinsk teknologi.

  Viktige pådrivere for hjemmebasert omsorg i India:

  Bilde fra Innovasjon Norges rapport: Elderly Care in India


  Behov for eldreomsorg

  • Hjemmebaserte helsetjenester er en av de viktigste strategiene for å ta vare på eldre (over 60), en raskt voksende befolkningsgruppe i India, som har omtrent 90 millioner eldre. Det er anslått at det indiske hjemmebaserte helsemarkedet vil vokse med en hastighet på 20 % årlig, og det er anslått å bli verdsatt til 15–16 milliarder USD innen 2020.

  • Det er et stort behov for eldreomsorg i India på grunn av følgende faktorer:
  a) økt gjennomsnittlig forventet levealder
  b) skiftende sykdomsforløp hos pasienter som trenger langvarig støtte
  c) mangel på faglærte helsearbeidere
  d) begrensede fleksible forsikringsalternativer
  e) endrede familiemønstre
  f) begrenset statlig finansiering
  g) færre opplæringssteder for eldreomsorg og
  h) begrenset antall helseinstitusjoner med fokus på eldreomsorg.

  • En økende aldrende befolkning medfører flere helsemessige, sosiale og økonomiske implikasjoner både på landsbasis og på individnivå.

  Nye trender i hjemmeomsorg (da og nå)

  Bilde fra Innovasjon Norges rapport: Elderly Care in India


  For mer informasjon, vennligt kontakt: 
  Ambika Oberoi Sawhney
  Senior markedsrådgiver
  Innovasjon Norge, New Delhi
  Ambika.oberoi.sawhney@innovationnorway.no