• EN
 • Logg inn
 • Forretningsmuligheter innen offshore vindkraft i Korea

   Foto: Yngve Ask, Innovasjon Norge
  Foto: Yngve Ask, Innovasjon Norge

  Global Wind Day er en verdensomspennende begivenhet som finner sted hvert år i juni. EWEA (European Wind Energy Association) og GWEC (Global Wind Energy Council) står for arrangementet, der vindenergi markeres og aktørene utveksler informasjon og kunnskap.

  I samarbeid med EWEA og GWEC, arrangerte Korea Wind Energy Industry Association (KWEIA), Electric Power Journal og Innovasjon Norge Seoul Global Wind Day Seoul den 22. juni 2018. Global Wind Day i Seoul inneholdt markedsinformasjon, nettverksbygging i lunsjmøter, og et seminar som inkluderte en spesialsesjon om norsk offshore vindkraftteknologi og skreddersydde B2B-møter.

  Totalt var det 253 tilhørere fra elektrisitetsselskaper, offentlige etater, finansielle investorer, utviklere, operatører, EPC-selskaper (engineering, procurement and construction), turbinleverandører, komponentleverandører, forskningsinstitutter og universiteter, samt fem inviterte norske selskaper.

  Foto: Electric Power Journal
  Foto: Electric Power Journal


  NORWEP, DNV GL, Seaproof Solutions, Equinor og Fred. Olsen Oceans fikk muligheten til å presentere sine selskaper, produkter/løsninger og erfaringer for et bredt publikum. Som en del av Team Norway samarbeidet, deltok også den norske ambassadøren på arrangementet med velkomsttale, der han oppfordret til bilateralt samarbeid mellom Norge og Korea innen offshore vindenergi og utvikling.

  Innovasjon Norge i Seoul var aktive i organiseringen av hele programmet sammen med KWEIA og inviterte aktuelle norske bedrifter til å lage en spesialsesjon om norsk offshore vindkraftteknologi, samt arrangerte B2B-møter for de norske deltakerne. Det ble gjennomført totalt 19 møter der deltakerne utforsket nye forretningsmuligheter mellom Korea og Norge.

  Foto: Electric Power Journal
  Foto: Electric Power Journal


  Etter arrangementet publiserte Energy Economy Newspaper en artikkel om Global Wind Day i Seoul. Avisartikkelen påpekte at seminaret er en plattform for deling av informasjon om Norges teknologiutvikling på området offshore vindenergi, og at dette er et avgjørende område for Sør-Korea som skal oppnå mål for overgang til fornybar energi. I presentasjonen av foredragsholderne nevnte artikkelen også at Norges ambassadør understreket viktigheten av internasjonalt samarbeid gjennom partnerskap.

  De siste to årene har innovasjon Norge i Seoul fokusert på å presentere erfaringer og løsninger fra norsk offshore vindkraftteknologi for Korea gjennom seminarer: Innovation Day Seoul 2017 og Global Wind Day Seoul 2018.

  For mer effektiv oppfølging og videre utvikling av de nye forretningsmulighetene innenfor offshore vindteknologi mellom Norge og Korea, planlegger Innovasjon Norge i Seoul å studere Koreas vindkraftindustri og dele funnene med norske selskaper som er interessert i det koreanske markedet. Rapporten vil inneholde status for vindkraftanlegg i drift, liste over anlegg under utvikling både på land og til havs, og store koreanske aktører i denne bransjen. Rapporten skal utgis sommeren 2019.

  For mer informasjon, vennligst ta kontakt med vår ekspert:

  Dooseok Kim
  Senior markedsrådgiver
  Innovasjon Norge, Seoul
  Dooseok.kim@innovationnorway.no