Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Sør-Afrika: Rapport viser til forretningsmuligheter i havområder

  Flere byer langs havet i Afrika hvor det er en fjellrekke bak byene
  Foto: Finding Dan | Dan Grinwis, Unsplash

  Den sørafrikanske økonomien er en bærebjelke i sørlige Afrika. Myndighetene oppfordrer til utenlandske investeringer i både offentlig og privat sektor.

  Havområder er en strategisk prioritet hos både Norge og Sør-Afrika. Sør-Afrika har jurisdiksjon over en av de største eksklusive økonomiske marine sonene i verden, og Norges velstand er i stor grad basert på utnyttelse og utvikling av shipping, olje og gass, samt havbruksnæringer. Rundt 70 prosent av den globale overflaten er dekket av vann. Så mye som 40 prosent av verdens befolkning bor innenfor 100 km fra kystlinjen. I Norge bor mer enn 80 prosent av befolkningen innenfor 20 km fra kysten.

  Havene har et enormt potensial for verdiskaping og vekst. Det er forventet at mange havbaserte næringer vil overgå veksten til den globale økonomien innen 2030. Sektorer som med sannsynlighet vil ha en særlig høy vekst er havvindkraft, akvakultur, fiskeri og fiskeforedling. For tiden kommer kun 17 prosent av det globale inntaket av animalsk protein fra sjømat, og potensialet for mer mat fra havet er enormt. Andre muligheter finnes innen havneaktiviteter, skipsbygging og reparasjon, samt maritimt utstyr og shipping. Norske selskaper er innovative og har et konkurransefortrinn fra mange års erfaring og ekspertise innen havrelatert virksomhet. I det lange løp vil det etableres nye virksomheter, slik som økt mineralutvinning på havbunnen, samt dyrking og høsting av tang, tare og andre organismer.

  Vi må dra nytte av disse mulighetene. Det må fokuseres mer på å utforske, utnytte og bruke en større andel av jordens marine ressurser i et fremtidig perspektiv, og vi må gjøre det på en bærekraftig måte. Vi må erkjenne at havene gir et verdifullt grunnlag for felles forskning, innovasjon, næringsliv og jobbskaping. Å opprettholde rene, sunne hav er en del av jobben vi må gjøre. Behovet for bærekraftig utvikling av havene har aldri vært større.

  Innovasjon Norge, sammen med den norske ambassaden i Sør-Afrika, har utarbeidet en rapport som fremhever konkrete forretnings- og partnermuligheter mellom Sør-Afrika og Norge. Landene våre har gode muligheter til å utmerke seg innen både nye og eksisterende havnæringer. Få land er bedre skikket til å utnytte disse mulighetene enn havnasjonene Norge og Sør-Afrika. Fra et norsk ståsted ser vi frem til å fortsette å være en nær partner med Sør-Afrika, og vi er sikre på at det gode forholdet og tilliten mellom våre to nasjoner vil tjene som et sterkt grunnlag for et langvarig bilateralt samarbeid.

  På forespørsel kan vi sende deg hele rapporten.

  For mer informasjon, vennligst kontakt:

  Andre Francois Kruger
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Sør-Afrika
  andre.francois.kruger@innovationnorway.no

  Heidi M. Dahl
  Avdelingsleder
  Innovasjon Norge, Sør-Afrika
  heidi.m.dahl@innovasjonnorge.no