• EN
 • Logg inn
 • Muligheter innen Smart Mobility i Tyskland og USA

   Foto: Joey Kyber, Unsplash
  Foto: Joey Kyber, Unsplash

  Norges omfattende erfaring med teknologi- og transportløsninger for forbedring av bærekraftig transport og byliv har vært avgjørende for å plassere Norge øverst på listen over innovative land innenfor dette området. Lanseringen av offentlige infrastruktur- og transportløsninger og en villighet for endring og tilpasning innenfor flere sektorer i det tyske og amerikanske markedet innebærer en rekke utfordringer som norske firmaer kan løse i samarbeid med lokale partnere. Begge parter vil tjene på å dele erfaringer, fastsette driftssikker og funksjonell teknologi og løse lokale problemer sammen.

  Smart Mobility Global Growth-programmet* med fokus på urbane infrastrukturløsninger og -tjenester er satt i gang på grunn av en økende interesse i det norske hjemmemarkedet, og engasjement i Norge fra utenlandske aktører.

  Den opprinnelige ideen om å fronte norske transportløsninger ble utviklet fra tidligere samarbeidsprosjekter mellom Innovasjon Norges kontorer i Tyskland og Norge.

  Allerede i 2017 støttet Innovasjon Norge i Tyskland den norske elbil- og transportindustrien med mange tiltak og prosjekter i det tyske markedet. I tillegg til omtale og oppmerksomhet i de utenlandske mediene, ble det lansert et Brand Norway-pilotprosjekt på en av de største messene for elbiler i Europa. Dette ble fulgt opp av flere tyske delegasjonsbesøk med høytstående politikere, industrirepresentanter og forskningsinstitutter til Norge i 2017-2018.

  Samtidig var Innovasjon Norge i New York involvert i å utvikle nettverk og programmer for norske IKT-selskaper, rettet mot IoT- og transportsektoren i USA. Med utgangspunktet i Smart City-initiativene i New York og ideen om å gi norske selskaper tilgang til dette markedet, valgte Innovasjon Norges medarbeidere i begge markedene å starte et felles Global Growth-program.

  I tett samarbeid med Gaute Hagerup, HUB-lederen for Smarte byer og samfunn, ble det etablert en arbeidsgruppe som skulle jobbe med lanseringen av programmet som for første gang inkluderte to målmarkeder – Tyskland og USA.

  I en periode på seks måneder arrangerte Innovasjon Norge fire workshopøkter, og to av disse gikk over flere dager i henholdsvis Tyskland og i New York City.

  Deltakerne fikk oppleve reell samhandling med markedsaktører (Daimler, EnBW, Deutsche Bahn, Google, Smart City New York m.fl.), og kunne derfor bygge egne nettverk samt snakke og avtale forretninger på flere nivå.

  * Global Growth er en rekke eksportprogrammer som tilbys av Innovasjon Norge for å hjelpe norske selskaper til å vokse og utvikle seg i det internasjonale markedet. Hvert program er skreddersydd for bedrifter innenfor samme sektor og/eller marked, og består av kurs, rådgivning og samlinger både i Norge og i aktuelle markeder. Gjennom Global Growth reduserer vi risikoen, åpner relevante dører og øker hastigheten knyttet til eksport.

  Hvis du vil ha mer informasjon, se nærmere på Global Growth Smart Mobility Final Report eller ta kontakt med vår ekspert:

  Tim Genge
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Tyskland
  tim.genge@innovationnorway.no