Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Stor satsing på fornybar energi

  En enslig vindmølle i en eng av masse solsikker
  Gustavo Quepón/Unsplash.com

  Fornybar energi er på rask fremvekst i Polen som nå beveger seg bort fra kull som energikilde.

  Fra å være et land med høy grad av luftforurensing og stort utslipp av CO2, beveger nå Polen seg raskt i retning av å bli et land med større innslag av fornybar energi. Endringen vi nå ser er sammensatt, og forårsaket blant annet av høyere kullpriser. Også klare forventninger blant Polens innbyggere er noe av årsaken til at utviklingen nå skyter fart.

  Ambisiøse mål gir muligheter

  Polen har som mål å øke andelen fornybar energi fra 14% (2018) til anslagsvis 28% (2030). For å kunne nå dette er de avhengige av å ta i bruk fornybar teknologi i stor skala. Her vil norske bedrifter kunne bidra med sine tjenester og teknologi.

  Solenergi størst

  Solenergi er det som per i dag vokser mest, og den raske utviklingen innenfor dette området skjer i alle deler av markedet. Spesielt gjelder dette installasjoner som er finansiert av statlige og regionale finansieringsordninger. Det er observert en sterk utvikling også i fullt kommersielle prosjekter, spesielt for virksomheter der elektrisitet står for en viktig andel i driftskostnadene. Også i kommersielle prosjekter kan vi se en klar utvikling, spesielt for virksomheter der elektrisitet er en viktig del av driftskostnadene.

  Nye muligheter innen vindkraft

  Foreløpig utgjør den samlede kapasiteten av vindkraft på land ca. 8 prosent av den polske kraftproduksjonen. Utviklingen i denne sektoren ble stoppet av en ny lovgivning i 2016 som begrenset muligheten for nye landbaserte vindmøller. Denne lovgivningen vil bli endret i løpet av året, slik at utviklingen innen vindkraft igjen kan fortsette. Før utgangen av mars er det også forventet at regjeringen vil vedta endringer som kommer til å fremskynde utviklingen av havvindparker.

  Andre forretningsområder innen polsk energisektor

  Utvikling fremover vil gjøre det nødvendig med smartere nett- og energilagringsløsninger. I tillegg vil det for norske selskaper kunne være muligheter innenfor blant annet

  • energibesparende teknologier
  • bruk av hydrogen
  • energilagring

  Hvis du ønsker å vite mer om dette, finner du utfyllende informasjon i rapporten GG Clean Air Poland (pdf).