Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Store muligheter for norske løsninger i utlandet

  Bilde av Købehavn fra oven
  I Danmark ser man et sterkt behov for innovative mobilitetsløsninger. Dette er en av flere markedsmuligheter som finnes for norske bedrifter akkurat nå. Getty Images

  Lurer du på hvor i verden det er behov for ditt produkt eller tjeneste? Innovasjon Norge har ansatte på fem kontinenter som speider etter markedsmuligheter for norske bedrifter.

  Innovasjon Norges rolle som offentlig aktør er å gi et tilbud til alle bedrifter med eksportambisjoner, men vi må utvikle løsninger det faktisk er behov for. Her er noen av mulighetene som finnes for norske bedrifter akkurat nå.

  Stort behov for helseløsninger i hele Europa

  Digitale løsninger for helse- og omsorg er et viktig og stort mulighetsområde for norsk helsenæring på det europeiske markedet. En ny rapport beskriver mulighetene for norske helserelaterte næringer i seks land; Danmark, Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland. Disse landene er de største europeiske helsemarkedene, og representerer til sammen omtrent 75 prosent av den europeiske befolkningen. Medisinsk teknologi, digitale løsninger og løsninger for hjemmebasert omsorg er tre forretningsområder som i rapporten blir vurdert mot politiske rammer, markedspotensial og helse- og anskaffelsessystemer i de seks landene. Kanskje kan nettopp din teknologi bidra til å utvikle fremtidens helseløsninger i Europa?

  Tyskland vil bli ledende innen droneøkonomi

  Tyskland er en pioner innen luftfart og ønsker nå å sette fart innen smart mobilitet. Den tyske regjeringen publiserte i år en handlingsplan som skal fremme forskning og utvikling, samt overgangen til praktisk bruk av droner og styrking av den offentlige sikkerheten. Handlingsplanen inkluderer dessuten tiltak for implementeringen av den nye EU-forordningen om ubemannede luftfartøy. I Tyskland venter man fremdeles på den store bølgen når det gjelder bruk av droneteknologi, men man går ut ifra at fra 2026 vil droner være i utbredt bruk på de fleste større kommersielle bruksområdene. Både innen landbruket, transport og energi- og infrastruktur ser man store muligheter for å benytte droner. For norsk næringsliv byr dette på svært spennende muligheter i årene som kommer. Les mer om markedsmuligheten.

  Flere muligheter i Tyskland

  Agriteknologi i Øst-Afrika

  Matsikkerhet og bærekraftig utvikling av landbrukssektoren er høyt prioritert i landene i Øst-Afrika. Myndighetene i området erkjenner at for å øke matproduksjonen trenger bønder mer effektive og bærekraftige måter å drive gårdene sine på. Dette vil i vesentlig grad måtte skje gjennom anvendelse av nye muliggjørende teknologier som kan bidra til økt produksjon i landbruket, som bedre kan sikre robuste avlinger og husdyrhold, og som tar hensyn til klima og miljø. Ny teknologi som sensorer, roboter, Internet of Things (IoT) og Big Data blir i økende grad avgjørende for en større og mer robust matproduksjon i Øst-Afrika, og her kan norske bedrifter som allerede har utviklet eller utvikler slik teknologi ha et fortrinn. Les mer om markedsmuligheten.

  Flere muligheter i Øst-Afrika. 

  Smart mobilitet i Danmark

  Den voksende trengselen i byene, kombinert med et omfattende fokus på klimavennlige løsninger, skaper et sterkt behov for innovative mobilitetsløsninger i Danmark. Norske selskaper med løsninger innen smart mobilitet kan bidra til å gjøre danske byer smartere, mer klimavennlige og mer levedyktige. Norsk kompetanse på mobilitetsløsninger, kombinert med Danmarks behov for smartere og mer klimavennlige samfunn i tiden som kommer, skaper store markedsmuligheter innen blant annet autonomi, batteriteknologi, Last Mile, Mobility as a Service (MaaS) og Zero Emission Construction Sites (ZEM). Les mer om markedsmuligheten.

  Flere muligheter i Danmark. 

  Muligheter i Kinas byutvikling

  Med om lag 20 millioner mennesker som flytter fra landsbygda til byene hvert år, opplever Kina verdens kraftigste og raskeste urbanisering. Dette skaper enorm etterspørsel etter bygninger, infrastruktur og industrivirksomhet. De seneste årene har regjeringen i Kina oppfordret til utvikling av grønne, smarte byer som et forsøk på å ivareta miljøhensyn til tross for høyt tempo i byutviklingen. Dette skaper muligheter for norske interessenter som kan bistå med relevant erfaring, kunnskap og teknologi innen områder som IKT, grønne bygg, byplanlegging, smart transport, smart energi, infrastruktur, vann- og avfallsbehandling og sirkulærøkonomi. Les mer om markedsmuligheten.  

  Flere muligheter i Kina

  Havvind i USA

  Utnyttelse av havvind i amerikanske kystfarvann representerer en enorm energiressurs med estimert produksjonspotensial på det dobbelte av dagens strømforbruk i USA. Utviklingen av havvindområder ses på som en mulighet til å levere ren og pålitelig elektrisitet, samtidig som det iverksetter en ny industri som forventes å se over 100 milliarder dollar i investeringer i løpet av de neste 15 årene alene. Havvindprosjekter er planlagt langs den amerikanske østkysten fra Massachusetts til South Carolina, og i Stillehavet utenfor California og Hawaii. Her finnes det muligheter for norske bedrifter, spesielt de med erfaring fra offshoreindustrien. Les mer om markedsmuligheten.

   

  Les om flere markedsmuligheter