Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Økt behov for energilagring i Tyskland

  Fraunhofer - en tysk betongkuppel
  Foto: © Fraunhofer IWES | Energiesystemtechnik

  Tyskland har installert mange fornybare energikilder og har en støttende politisk struktur som drifter energilagringsmarkedet. Tyskland trenger driftssikre og effektive teknologier som kan omforme energisystemet, noe som tilbyr muligheter for aktører i hele energilagringskjeden.

  Basert på klimaavtalen fra oktober 2016 i Paris, har Tyskland satt målet om å øke andelen av fornybar energi i elektrisitetsforbruket opptil minst 80 prosent innen 2050. Allerede nå er det noen dager da produksjonen av fornybar energi dekker opptil 100 prosent av elektrisitetsbehovet. Andre dager er det fossile kraftverk som er hovedkilden for elektrisitet. Integrasjonen av vekslende fornybar energi fra vind- og solkraft i energisystemet krever banebrytende lagringsløsninger.

  Har du kompetanse, produkt-/tjenestetilbud eller innovative ideer som kan bidra til utvikling av energilagringsmarkedet?


  Det tyske markedet er åpent for utprøving av nye løsninger. Nylig ble det startet en ny type energilagringsløsning gjennom pumpekraftverk offshore, som kan lagre elektrisk energi i store mengder. Dette er resultatet av flere års forskning, og prosjektet var finansiert av Tysklands energi- og næringsdepartement. Finansiering fra nasjonale forskningsprogrammer og gjennom Horizon2020 støtter utviklingen videre. Hvis du vil ha mer informasjon om støtteordninger, kan du ta kontakt med oss eller med en lokal EU-rådgiver.

  Drivkreftene bak energilagringsmarkedet

  Elektrisitet fra solcellepaneler, produsert og brukt lokalt, reduserer overføringstap og belastninger på det nasjonale ledningsnettet. Men huseiere opplever også økonomiske fordeler gjennom småskalabatterier. Det er installert mer enn 1 million solcellepaneler på private hustak.

  Prisene på solcellepaneler og batterier går ned og mer enn 35 000 husholdninger har investert i batterisystemer basert på solcellepaneler. En viktig drivkraft bak dette er selvforsyning for å kunne dekke mer av eget forbruk. Basert på nye forretningsmodeller og tilbud, kommer potensialet innen selvforsyning av elektrisitet i husholdninger til å øke.

  Lokalsamfunn har begynt å utvikle leie- og utleiemodeller som kan koble private og lokale solcellesystemer på tak og lagre overskuddselektrisitet i storskalabatterier som igjen kan stabilisere det lokale kraftnettet.

  Et voksende markedssegment

  Et voksende markedssegment for solenergi- og batterisystemer retter oppmerksomheten mot eiendomsbransjen. Med lokale, regjeringsstøttede økonomiske tiltak vokser dette markedssegmentet raskt. Støtten kommer med et krav om at eieren av eiendommen og investoren sørger for at leietakerne får en bedre elektrisitetspris fra egne solenergisystemer på hustakene sammenlignet med prisen fra den offentlige strømforsyningen. Det er derfor nødvendig med løsninger via elektrisitetsmålere og databaserte faktureringssystemer som er tilpasset de nevnte kravene. Dette er et åpent felt for utprøvde konsepter som kan implementeres i det tyske markedet umiddelbart.

  Et annet utviklingsområde er lagringsløsninger som power-to-gas og power-to-heat. Prisreduksjoner og bedre økonomi vil være viktige drivkrefter for videre utviklingen. Lagringsløsninger vil være en viktig del av et stabilt og driftssikkert energisystem for å kunne oppfylle klimamål og omforme energisystemet slik at det er basert på minst 80 % fornybar energi innen 2050.

  Kontakt
  Hvis du har produkt-/tjenestetilbud som kan bidra til å forbedre lagringsteknologi eller smarte energimålingsløsninger, se nærmere på markedsvilkårene og markedsadgangen i Tyskland. Hvis du vil drøfte dine produktløsninger med oss eller har spørsmål og trenger mer informasjon, ta kontakt med:

  Gerda Geyer
  Markedsrådgiver
  Innovasjon Norge, Tyskland
  gerda.geyer@innovationnorway.no