• EN
 • Logg inn
 • «Innovasjonsagendaen» er ikke bare teknisk – den er også sosial

   Foto: Hamza Ullah
  Foto: Hamza Ullah

  Akkurat som Norge beveger Canada seg fra en ressursbasert økonomi til en som er basert på kunnskap, kreativitet, bærekraft og samfunnsansvar. Begge landene er fulle av entusiastiske gründere, som skaper meningsfylt arbeid, nye innovasjoner og bygger fremtidens økonomi. Gründere og innovatører er våre største «naturlige» ressurser – som tar utfordringen med å skape arbeidsplasser og skape vekst i økonomiene våre. Å skape et miljø og kultur som får innovasjon til å blomstre vil, i begge landene, kreve samarbeid mellom gründere, organisasjoner, institusjoner og regjeringer.

  Av Pål T. Næss, Innovasjon Norge Canada. Med tillatelse fra The Globe and Mail ble denne bloggen inspirert av og delvis kopiert fra en blogg skrevet av Tonya Surma, medgrunnlegger og adm.dir. ved Centre for Social Innovation, og Victoria Lennox, medgrunnlegger og adm.dir ved Startup Canada.

  Canadas unike faktor, som statsminister Justin Trudeau selv har sagt, er at «de bryr seg». Landet har forpliktet seg til å bygge en økonomi drevet av gründere som skaper innovative helseløsninger, møter utfordringene med sosial samhørighet, finner løsninger på fattigdom, klimaendringer og bærekraft. Befolkningen er mangfoldig, smarte, produktive og i stand til å balansere sosiale og økonomiske imperativer. De er de beste i verden når det gjelder å finne ut hvordan man kan arbeide sammen og samarbeide.

  Norge blir stadig mer mangfoldig og står overfor de samme sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringene som Canada. Vi liker å tro at nordmenn også er «omsorgsfulle», at de er like smarte, produktive og like gode til å balansere sosiale og økonomiske imperativer. Innovasjon Norge Canada lanserer derfor et initiativ der sosiale innovatører fra Norge og Canada begynner å arbeide tettere sammen, utfordrer og lærer av hverandre.

  Meningsfylt arbeid et mål
  Målet for gründere bør ikke være bare å skape arbeidsplasser, men å skape meningsfylt arbeid for folk fra alle bakgrunner og uansett alder og etnisitet. De bør ikke bare skape en hvilken som helst økonomi, men en økonomi som bryr seg om enkeltmennesker – som setter mennesker og planeten først, mens den fortsatt er svært konkurransedyktig. De skal ikke nøye seg med hvilke som helst innovasjoner, men innovasjoner som løser reelle problemer som åpner for en høyere livskvalitet for alle.

  Mange entreprenører vil skape vekst i økonomien og skalere som store, globalt orienterte, jobbskapende ankerbedrifter. Men mange vil ikke. I stedet vil de bygge små, lokalsamfunnsbaserte, lokalt relevante virksomheter som dekker reelle behov i reelle samfunn. Sammen vil de veve en spenstig, smidig og robust økonomi som inkluderer, engasjerer, løser problemer og betjener samfunnet.

  Norge og Canada kan bidra til å skape muliggjørende miljø og insentiver som vil posisjonere landene våre som økonomier som virkelig bryr seg. For et fantastisk og unikt verdiløfte for et nært samarbeid.

  Om dette er av interesse, ta kontakt med:
  Øyvind E. Haga
  Direktør
  Innovasjon Norge Canada
  oyvind.haga@innovasjonnorge.no