Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tilbudsplassen synliggjør digitale løsninger til kommuner

  Laptop med munnbind som henger over skjermen
  Guido Hofmann

  Svenske kommuner kan i ny tjeneste søke etter hva som finnes på markedet av hjelpemidler og digitale løsninger.

  I anledning av den pågående korona-pandemien har svenske kommuner uttrykt et behov for å enkelt kunne finne informasjon om tilgjengelige digitale løsninger og andre hjelpemidler til bruk i helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

  Felles satsing

  Bransjen har gått sammen om en felles satsing der en gruppe svenske samarbeidspartnere har lansert en felles database hvor leverandører kan registrere sine løsninger for å synliggjøre disse ut mot mulige bestillere i svenske kommuner.

  Tilbudsplassen

  Den svenske databasen, som går under navnet "Utbudsplatsen", er en søkbar samleside med leverandører av digitale løsninger og støttesystem for sosialtjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen for databasen er beslutningstagere, private helseaktører som utfører tjenester på vegne av kommunene samt personale innenfor helse-, omsorg-, og sosialtjeneste.

  Det er et krav til selskap som ønsker å registrere sine løsninger eller produkter at disse er lansert og godkjent i henhold til gjeldende lovverk. Dette betyr at produkter og tjenester av medisinteknisk art som registreres i databasen må være CE-merket i henhold til MDD eller MDR. For øvrige ikke-medisinske kommunikasjons- eller helserelaterte produkter og tjenester bør gjeldende lovverk brukes.

  Her finner du "Utbudsplatsen" og mer informasjon om tjenesten.

  Kontakt oss

  For mer informasjon eller dialog i forbindelse med en satsing inn mot svensk helsesektor, ta kontakt med vår spesialrådgiver hos Innovasjon Norge Stockholm, Tina Nordlander.