Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vietnam Electricity inviterer LNG-leverandører!

  Foto: Golar Power

   

  Det finnes betydelige muligheter for norske selskaper i sektoren for flytende naturgass (LNG) i Vietnam.  Norge er blant de ledende landene når det gjelder å levere LNG-løsninger. Norske LNG-selskaper dekker alle steg i LNG-forsyningskjeden, som inkluderer LNG-produksjon, -gassifisering og -transport samt regassifisering og produksjon av strøm fra LNG.

  I perioden 2021–2030 kommer Vietnam til å importere mellom 4 og 8 milliarder m3 LNG p.a. Ca. 75% av importert LNG vil bli brukt som drivstoff for kraftverk for å sikre den raskt voksende økonomien i Vietnam, som er rapportert til 6,5 % p.a. gjennom de siste 20 årene. For tiden oppmuntrer de vietnamesiske myndighetene lokale og internasjonale selskaper sterkt til å delta i LNG-virksomhet, hvilket gjør den vietnamesiske LNG-sektoren mer spennende enn noen gang før.

  Vietnam Electricity (EVN) er Vietnams fremste statseide kraftselskap, som spiller en nøkkelrolle i å sikre den nasjonale energisikkerheten og er ansvarlige for strømproduksjon, -overføring og -distribusjon i landet. For å oppfylle det raskt økende behovet for strøm, spesielt i perioden 2021–2025, planlegger EVN å kjøpe strømenergien som produseres av flytende LNG-kraftverk som en potensiell tilleggskilde av strøm.

  I denne forbindelse inviterer EVN kvalifiserte leverandører av og investorer i flytende LNG-kraftverk til å melde sin interesse for å levere strømenergi til EVN produsert av flytende LNG-kraftverk de eier, fra 2021 og videre framover. For videre informasjon om invitasjonen, se her.

  For mer informasjon, vennligst kontakt Innovasjon Norge Hanoi:
  Hai Anh Tran
  Senior markedsrådgiver 
  Innovasjon Norge, Hanoi 
  Hai.Anh.Tran@innovationnorway.no