• EN
 • Logg inn
 • Hva skjer innen energi i Finland?

   Foto: Andrew Haimerl, Unsplash
  Foto: Andrew Haimerl, Unsplash

  Den 18. - 21. mars 2019 ble det avholdt EnergyWeek i Vaasa, Finland, med fire dager med seminarer og utstillinger. Emnene inkluderte digitalisering, batterier og lagring, sirkulær økonomi, fremtidens smarte byer og energiregulering. Både forskere og bedrifter fra Nord-Europa presenterte den nyeste forskningen og funn til et stort publikum bestående av bedriftsrepresentanter, studenter og universitetsansatte.

  Den årlige EnergyWeek er stedet der klyngeselskapene samles for å bygge nettverk og gjøre forretninger. Det finnes også en utstilling som fokuserer på fornybar energi, smart energi og gassenergi.

  Vaasa har den største klyngen med energiteknologiselskaper i Norden. Energiklyngen EnergyVaasa består av flere enn 140 selskaper som tilbyr løsninger for energiproduksjon, -distribusjon og -forbruk. Disse virksomhetene produserer dieselmotorer, elektriske motorer, kraftverk, systemer for overføring og distribusjon av elektrisitet, frekvensomformere og applikasjoner for vindkraftindustrien. EnergyVaasa-klyngen sysselsetter flere enn 10 000 personer, som utgjør en fjerdedel av arbeidskraften i Finlands samlede energisektor. Den årlige omsetningen utgjør rundt 4 milliarder Euro, med en eksportandel på 80 %.  Flere bedrifter er avleggere av enten Wärtsilä eller ABB. For mer informasjon, se Energy Vaasa.

  Utenlandsk ekspertise er svært velkomment i Vaasa-regionen, enten gjennom investeringer i de mange nyetableringene, leveranser til de store finske aktørene som underleverandører, eller ved å bruke det lokale, tospråklige Ostrobothnian-markedet som testmiljø for norske innovasjoner. Det er enkelt å gjøre forretninger i Vaasa, ettersom regionen er tospråklig, der 44 % av befolkningen har svensk som morsmål. I Vaasa by er prosentandelen 23 %. For mer informasjon, se Vaasa-regionens nettside.

  Hvis du vil vite mer om det årlige arrangementet, besøk EnergyWeek.