• EN
 • Logg inn
 • Ofte stilte spørsmål om eksport i forbindelse med koronavirus

   Unsplash.com
  Unsplash.com

  Eksportsenteret mottar mange spørsmål fra bedrifter som er rammet av koronasituasjonen. Her finner du svar på noen av spørsmålene flere lurer på.

  Hva skjer med eksport av varer?

  Trafikken med landtransport i Europa går stort sett som normalt, men det oppstår til tider en del kø mellom landegrensene i EU. Internasjonal lufttransport er for tiden strekt redusert, slik at fraktprisene har økt mye på kort tid. Når det gjelder sjøtransport går rutene per i dag stort sett normalt, men siden skipene går med redusert utlastingsgrad har prisen også her økt en god del.

  Vi anbefaler at alle eksportører

  • har løpende dialog med sine kunder, og i hvert enkelt tilfelle sjekker om varer kan mottas som normalt
  • beregner lenger leveringstider enn normalt for levering av varer både i Europa og resten av verden
  • har tett dialog med sine transportører og speditører

  Er koronasituasjonen en force majeure-hendelse?

  Virkningene av koronaviruset kan i noen tilfeller være en force majeure-situasjon. Det betyr at manglende oppfyllelse av en kontraktsforpliktelse ikke blir ansett som kontraktsbrudd, og heller ikke utløser kontraktsbruddsvirkninger som for eksempel plikt til å betale erstatning. Dette gjelder imidlertid kun for kontrakter som er inngått før koronaviruset ble en reell risiko for oppfyllelsen av kontrakten, og hvis force majeure-klausulen i kontrakten inkluderer denne type situasjon. Selv om epidemi ikke blir nevnt spesifikt, vil det sentrale spørsmålet være om korona-utbruddet utgjør en ekstraordinær hindring «utenfor partenes kontroll». Det er viktig å være klar over at dere må varsle en force majeure-hendelse slik kontrakten sier. 

  For kontrakter som blir inngått nå, vil virkningene av koronaviruset normalt ikke være en force majeure-hendelse. Dette fordi koronaviruset er en risiko som i dag er kjent, og hvor negative konsekvenser er mulig å forutse. Hvis dere skal inngå en kontrakt i dag, bør dere ta inn en egen koronavirus-klausul hvis koronasituasjonen vil kunne påvirke noen av partenes evne til å oppfylle kontrakten.

  Hva gjør vi hvis vi blir bedt om å legge frem et dokument fra det nasjonale handelskammeret som viser til en force majeure-situasjon?

  Hvis dere ikke kan levere det dere har forpliktet dere til i kontrakten med utenlandsk partner, og kontrakten sier at dere må presentere et dokument fra det nasjonale handelskammeret som viser til en force majeure-situasjon, ber vi dere vennligst ta kontakt med Oslo Chamber of Commerce. De kan hjelpe deg med et slikt dokument.

  Vi risikerer å tape penger på grunn av valutasvingningene som nå skjer i markedet. Hvordan skal vi håndtere dette?

  Det er en realitet at den norske kronen har svekket seg betydelig. Dette er imidlertid ikke en force majeure-situasjon. Det første du bør gjøre er derfor å sjekke om kontrakten dere har inneholder en valutasikringsklausul som sikrer dere mot svingninger i valutaen. Vi anbefaler at du tar kontakt med din bank for å sjekke hvilke muligheter dere i så fall har.

  Hvis dere skal inngå en ny kontrakt i dag bør dere huske på å ta med en valutasikringsklausul som sikrer dere mot slike svingninger i valutaer, sånn at dere skaper forutsigbarhet i disse usikre tider.

  Bør vi vurdere å endre leveringsvilkår i en overgangsfase?

  Norske eksportører bør være oppmerksomme på leveringsvilkår, både ved eksport til EU og til resten av verden. Det er viktig å minimere risiko i situasjonen vi nå er i.

  Her er noen tips for å minimere risiko og kostnader frem til ting normaliserer seg:

  • Hvis dere leverer på D-vilkår (DDP, DAP, DPU Incoterms 2020), kan dere oppgi omtrentlig leveringstidspunkt. Vi ser at det kan være treghet i både transport og fortollinger i flere land. Unntak for denne anbefalingen er ved eksport til EU hvor det norske selskapet har momsregistrering i EU og fortoller ved grensepassering. I slike tilfeller fungerer DDP-levering med tanke på fortolling bra.
  • Hvis det er mulig, kan det i en overgangsfase også være lurt å vurdere C- vilkår (CPT, CIP, CIF, CPT Incoterms 2020). Alternativt kan også FCA anbefales. Der blir større deler av ansvaret lagt på kjøper, og dere legger kun opp til fortransport.

  Kan jeg eksportere medisinsk utstyr ut av Norge nå, eller er det ilagt eksportrestriksjoner? 

  Eksport av enkelte typer smittevernutstyr kan være lisenspliktige etter eksportkontrollforskriften. Søknader om lisens for slikt utstyr må i så fall rettes til Seksjon for eksportkontroll i Utenriksdepartementet. Les mer om eksporttilatelse for smittevernutstyr på regjeringen.no

  Ta kontakt med Helsedirektoratet for å avklare om det finnes behov for varene i Norge.

  Eksportrestriksjoner kan endre seg raskt. Ta kontakt med eksportsenteret eller Innovasjon Norges kontor i det markedet det gjelder hvis du har spørsmål om dette.

  Hvordan påvirker covid-19 verdensmarkedene?

  Koronapandemien har rammet norsk eksport hardt, og vi har derfor mobilisert våre internasjonale kontorer som lyttepost. Se status for markedsmuligeheter i ulike land

  Er det noen markeder hvor det er større risiko å eksportere til i denne situasjonen?

  Nasjonale forhold og regelverk kan endre seg raskt.  Ta kontakt med eksportsenteret eller Innovasjon Norges kontor i det markedet det gjelder.

  Jeg vil importere medisinsk utstyr til salg i Norge, hva må jeg tenke på?

  Eksportsenteret svarer i hovedsak på spørsmål om eksport. Vi opplever likevel å få en del spørsmål om dette. Vi fraråder å importere og selge medisinsk utstyr og desinfeksjonsmidler på det norske markedet hvis dere ikke har erfaring med dette fra før. Her er noen tips til hvor du kan finne nyttig informasjon om import av medisinsk utstyr: