Eksportkrav ut av Norge

Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder.

Vær oppmerksom på at USA har særskilte restriksjoner som omfatter produkter produsert i, og i enkelte tilfeller personer og selskaper som handler med Iran, Nord Korea, Ukraina, Russland, Cuba, Syria i tillegg til terroristorganisasjoner og narkotikasalg. For mer informasjon se Office of Foreign Assets Control – Sanctions Programs and Information og deres fullstendige liste over sanksjonerte land og organisasjoner.

/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

USA

Som verdens fjerde største økonomi, har USA lenge vært det mest innflytelsesrike landet i verden innen bank og finans, teknologisk utvikling og legemiddelindustrien. I amerikaneres forretningskultur er tid penger, det er derfor viktig å være presis og starte med poenget.

Med et av de mest robuste forbrukermarkedene i verden, mangfoldig teknologisk utviklet økonomi og med store naturressurser er markedsmulighetene i USA mange.