• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  US Department of Homeland Security håndhever handelsprosedyrer ved innførsel til USA.

  De fleste varer kan innføres fritt, så lenge de oppfyller de krav og standarder som kreves for merking, helse og sikkerhet. Det finnes imidlertid restriksjoner for de fleste grupper næringsmidler, elektroniske produkter, medikamenter og helseutstyr, samt tekstiler, pelsprodukt, våpen, ammunisjon og eksplosiver. Les mer om dette på U.S. Customs and Border Protections nettside.

  Kvantitative importbegrensninger gjelder for enkelte landbruksprodukter og tekstilvarer med kinesisk opprinnelse.

  I henhold til Lacey Act er importrestriksjonene for planter og tre som inngår i ulike produkter blitt skjerpet. Amerikanske importører må levere en deklarasjon med informasjon om blant annet det vitenskapelige navnet og opprinnelseslandet for planter, samt for planter og tre som inngår i ulike varer.

  Snakk med din importør eller kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

  Krav om forhåndsvarsling av vareforsendelser til USA. Det er transportøren som skal varsle varenes ankomst. 

  Legalisering og visering
  Ikke nødvendig. 

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Juridisk system
  USAs juridiske system er basert på angloamerikansk rett. USA er en føderasjon og dets juridiske system er delt mellom statlige og føderale domstoler og lover.

  Det tilrådes generelt å bruke en amerikanske advokat ved inngåelse av større salgskontrakter i USA.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  Det er ekstremt viktig å angi Incoterms® 2010 fordi det i USA finnes et eget og avvikende regelverk om leveringsbetingelser. Et betydelig antall USA-bedrifter er ikke klar over eksistensen av Incoterms® 2010.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  USA

  Som verdens fjerde største økonomi, har USA lenge vært det mest innflytelsesrike landet i verden innen bank og finans, teknologisk utvikling og legemiddelindustrien. I amerikaneres forretningskultur er tid penger, det er derfor viktig å være presis og starte med poenget.

  Med et av de mest robuste forbrukermarkedene i verden, mangfoldig teknologisk utviklet økonomi og med store naturressurser er markedsmulighetene i USA mange.