• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Den Irakiske sentralbanken (Central Bank of Iraq-CBI) godkjenner hva som kan innføres av valuta.

  Åpen regning

  Forhåndsbetaling anbefales. Vanlig kredittid er fra 90-120 dager. Det er registrert store forsinkelser i betalingen.

  Dokumentinkasso
  Forekommer.

  Remburs
  Anbefales. 3-4 måneder betalingsforsinkelser i bankoverføringer fra importørs bank til kvittering motatt i eksportørs bank.

  Vanlig med kredittforsikring. Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
  AteradiusPå forespørsel.
  Euler HermesPå forespørsel.
  Trygg forsikringPå foresprøsel.
  Coface: På forespørsel.

  Andre forhold
  Sjekk at din bank har en korrespondentbank i Irak før salgskontrakt inngås.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Irak er er sideakkreditert Royal Norwegian Embassy in Amman
  25 Damascus Street
  Abdoun
  Amman

  KONTAKT AMBASSADEN

  Irak har fortsatt en overdimensjonert offentlig sektor, svakt utviklet næringsliv utenom olje og en mangelfull bank- og finanssektor. På Transparency Internationals Corruption Perceptions Index er Irak på en delt 169. plass av 180 land. 

  Irak inngikk en avtale med IMF i 2016 som innebærer drøyt USD fem milliarder i finansielle tiltak over en treårsperiode, men også krav om strukturelle reformer, herunder rasjonalisering av offentlig sektor og modernisering av finanssektoren. Etter fremgangen i kampen mot ISIL i 2017, uttrykker IMF at også oppfyllelsen av vilkår i avtalen ble forbedret mot slutten av året.

  Utenriksdepartementet fraråder norske borgere å reise til Irak.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.