• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Der er spesielle krav til visse produkter. Dette gjelder blant annet farmasøytiske og medisinske produkter som må registreres av Helsedepartementet, samt en rekke matvarer.

  Irak har innført "the Central Organization for Standardization and Quality Control" (COSQC); et sertifiseringsprogram (verification of Conformity) som skal gjelde for hele 89. varegrupper. Bureau Veritas og SGS kan utstede Certificate of Conformity for forsendelser til Irak. Se lenker på venstre side for mer informasjon.

  Standarder
  Irak er fullt medlem av ISO.
  Iraks nasjonale standard organisasjon er Central Organization for Standardization and Quality Control.

  Immaterielle rettigheter
  Irak er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer
  Merking med opprinnelsesland anbefales. Transittforsendelser skal merkes "Transit Goods" samt med navn og adresse på den endelig mottaker. Transittgods via Beirut skal merkes "In transit via Beirut, Zone Franche". Forsendelser via Basrah eller Mosul merkes henholdsvis "Bagdad Rail" sammen med et rødt diagonalt kryss og "Mosul Rail" sammen med en rød, tom firkant.

  Krav til merking på arabisk.

  Varer merket med sekskantede stjerner er ikke tillatt.

  Alkoholholdige drikkevarer må merkes på arabisk og engelsk "Imported especially for Iraq".

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Irak er er sideakkreditert Royal Norwegian Embassy in Amman
  25 Damascus Street
  Abdoun
  Amman

  KONTAKT AMBASSADEN

  Irak har fortsatt en overdimensjonert offentlig sektor, svakt utviklet næringsliv utenom olje og en mangelfull bank- og finanssektor. På Transparency Internationals Corruption Perceptions Index er Irak på en delt 169. plass av 180 land. 

  Irak inngikk en avtale med IMF i 2016 som innebærer drøyt USD fem milliarder i finansielle tiltak over en treårsperiode, men også krav om strukturelle reformer, herunder rasjonalisering av offentlig sektor og modernisering av finanssektoren. Etter fremgangen i kampen mot ISIL i 2017, uttrykker IMF at også oppfyllelsen av vilkår i avtalen ble forbedret mot slutten av året.

  Utenriksdepartementet fraråder norske borgere å reise til Irak.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.