• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfaktura utstedes i seks eksemplarer på engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes.

  Ekstra emballeringskostnader og legaliseringsavgift skal inkluderes i prisen. Ordlyden på fakturaen må være nøyaktig den samme som beskrivelsen på innførselslisensen og den aktuelle remburs.

  Fakturaerklæring
  Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
  "We hereby declare that the country of origin of the goods is Norway. We hereby declare that the mentioned merchandise is being exported for our own account and that the goods are of pure national origin of the exporting country. "

  eller:
  "...Of pure national origin of the country the goods originate from."

  Forlanger importøren uttrykkelig en fabrikanterklæring kan erklæringen over utvides med :
  "The goods are manufactured by ....(navn og fullstendig adresse til fabikanten)".

  Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt.

  Opprinnelsesbevis 
  Kreves bare når importøren forlanger det. Normalt er nevnte erklæring på handelsfakturaen tilstrekkelig.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt og kjøttprodukter.

  Andre dokumenter
  Analysesertifikat kreves for en rekke medisinske og farmasøytiske produkter.

  Spesielle dokumentkrav til matvarer, ikke- alkoholige drikkevarer, brukt papir, gamle aviser og brukte klær.

  Ta kontakt med importør for å sjekke eventuell andre dokumentkrav.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Irak er er sideakkreditert Royal Norwegian Embassy in Amman
  25 Damascus Street
  Abdoun
  Amman

  KONTAKT AMBASSADEN

  Irak har fortsatt en overdimensjonert offentlig sektor, svakt utviklet næringsliv utenom olje og en mangelfull bank- og finanssektor. På Transparency Internationals Corruption Perceptions Index er Irak på en delt 169. plass av 180 land. 

  Irak inngikk en avtale med IMF i 2016 som innebærer drøyt USD fem milliarder i finansielle tiltak over en treårsperiode, men også krav om strukturelle reformer, herunder rasjonalisering av offentlig sektor og modernisering av finanssektoren. Etter fremgangen i kampen mot ISIL i 2017, uttrykker IMF at også oppfyllelsen av vilkår i avtalen ble forbedret mot slutten av året.

  Utenriksdepartementet fraråder norske borgere å reise til Irak.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.