• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfaktura utstedes i minst seks eksemplarer på arabisk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

  Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt. Før forsendelse må fakturaen viseres av et handelskammer og legaliseres ved Kuwaits ambassade.

  Fakturaerklæring
  Følgende erklæring påføres fakturaen og undertegnes av eksportøren: "We hereby certify that this invoice is true and correct and that the goods are of .... origin."

  Etter stempel og underskrift fra firmaet påfører eksportøren den ene av følgende erklæringer, som underskrives av handelskammer:
  Medlem av handelskammer:
  "We (handelskammerets navn) hereby certify that the firm of (firmanavn) is a member of our organization and known to us as worthy of confidence.

  For ikke-medlemmer av Handelskammer:
  "We (handelskammerets navn) do hereby certify that the firm of (firmanavn) is known to us."

  Opprinnelsesbevis 
  For å oppnå tollfordeler etter frihandelsavtalen mellom EFTA og GCC kreves bruk av varesertifikat EUR.1. Bruk av fakturaerklæring er ikke innført.

  Certificate of Origin skal normalt ikke kreves, men kan fortsatt være nødvendig.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og grønnsaker, kjøtt og matvarer.

  /

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Dubai
  Den norske ambassaden i Abu Dhabi

  EFTAs frihandelsavtale med GCC-landene omfatter Kuwait. Handelsforbindelsene mellom Norge og Kuwait er begrenset. I 2017 var eksporten til Kuwait 198 millioner NOK og importen på 20 millioner NOK. De viktigste sektorene for norske tjenester og utstyr er energi og maritim virksomhet. Kuwait planlegger å starte petroleumsvirksomhet offshore, og dette vil kunne gi muligheter for norske leverandører. Helsesektoren er også et område Kuwait investerer tungt i. 

  Kuwait klatret i 2018 til en 96. plass på Verdensbankens Ease of Doing Business Index, og lå som nr. 85 på korrupsjonsindeksen til Transparency International.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.