• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Alle som driver næringsvirksomhet må være registrert hos Industri og Handelskammeret i Oman (MOCI) samt hos Industri- og handelskammer (OCCI). Registreringsdokumentene må legges frem for å få tildelt importtillatelse fra tollmyndighetene.

  Innførselslisens kreves for en del varer og enkelte produkter er forbudt å innføre. Spesiallisenser kreves for en rekke varer, blant annet medisinske produkter, alkoholholdige drikkevarer, gjødsel, våpen og ammunisjon.

  Det er forbud mot innførsel av varer med israelsk opprinnelse.

  Legalisering og visering
  Visering av handelskammer og legalisering ved et arabisk konsulat av handelsfaktura, opprinnelsesbevis og andre handelsdokumenter dersom det kreves av importør eller i remburs.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Clean Report of Findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Juridisk system
  Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett og islamsk rett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, og nøyaktig sted for overlevering av varene. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  På grunn av krav om registrering av både personer og bedrifter som skal drive økonomisk virksomhet i Oman, kan levering på DDP (Delivered Duties Paid) eller andre D-vilkår være utfordrene dersom bedriften ikke allerede er registrert.

  /
  Adrian Radion

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Dubai
  Den norske ambassaden i Riyadh

  Blant landene i regionen er Oman et av de mest interessante markedene for norsk næringsliv. Beliggenheten gir Oman god tilgang til markeder i Midtøsten, Asia og Afrika. Som et politisk sett relativt stabilt land har Oman potensiale til å bli et regionalt knutepunkt. Oman har den beste plasseringen på Ease of Doing Business rangeringen i Midtøsten hva gjelder oppstart av nye bedrifter.

  Oman er meget positive til norske investeringer og økt samhandel, og med landets satsning bl.a. på mer effektiv utnyttelse av olje- og gassressursene kan Norge være en sentral bidragsyter og NORWEP følger markedet tett. Oman er også interessert i akvakultur, et område Norge har mye ekspertise i. Flere norske bedrifter har godt fotfeste i landet. Turisme- og reiselivsbransjen er dessuten prioritert. Hos Transparency International er Oman rangert som nummer 68 av 180 land.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.