• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  For enkelte varegrupper, særlig forbruksvarer, stilles ulike produktkrav, f.eks. oppfyllelse av visse standarder, eller merking av varer. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å innhente informasjon om evt. produktkrav direkte fra importør. 

  I samtlige GCC-stater er det innført en ny sertifiseringsordning, Gulf Conformity Mark (G-mark). Dette gjelder bl.a. leketøy og lavspenningsprodukter, og flere produkter vil omfattes av ordningen etter hvert. Sertifisering kan utføres bl.a. av SGS, Intertek eller TÜV. 

  Telecom-utstyr skal merkes etter retningslinjer gitt av The Telecommunications Regulatory Authority (TRA). Forhandlere av telecom-ustyr skal registreres hos TRA. Lokal representant kreves.

  Edle metaller og edelstener skal merkes etter Royal Decree 109/2000.

  Medisiner og farmasøytiske produkter skal registreres hos Ministry of Health.

  De senere årene har det forekommet handelsrestriksjoner for ulike arter av frossen og fersk fisk.

  Standarder
  Oman er fullt medlem av ISO og GCO
  Omans nasjonale standard organisasjon er Directorate General for Standards and Metrology.


  Immaterielle rettigheter
  Oman er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer 
  Alle varer
  må være merket med opprinnelsesland helt ned til hver enkelt del, og det samme gjelder emballasjen. Merket må være permanent. Navn på produsent skal også inngå. GCC standard gjelder for merking av importerte varer. De fleste varer skal merkes på arabisk. Det er viktig at informasjonen i eksportdokumentasjonen samsvarer med opprinnelsesmerkingen.

  Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. 

  Næringsmidler skal merkes med:
  1) Produkt- og varemerkenavn 
  2) Ingrediensliste i fallende rekkefølge basert på mengde. Alle fett- og oljeingredienser skal angis spesifikt, inkludert gelatin
  3) Netto-innhold
  4) Produsentnavn og adresse
  5) Produksjonsdato
  6) Holdbarhetsdato
  7) Produksjonsnummer (batch)
  8) Opprinnelsesland (Klistreetiketter aksepteres ikke)

  Merkingen skal være på arabisk eller på arabisk og engelsk. Klistreetiketter kan tillates dersom de samsvarer med de omfattende merkebestemmelsene, med unntak av datomerking, som må befinne seg på originalemballasjen.  I noen få tilfeller er engelske etiketter lovlig for spesielle markedsføringsformål.

  Leketøy og 13 ulike produktgrupper av elektriske forbrukervarer må merkes med G Mark (Elektriske vifter, kjøleskap/frysere, vaskemaskin/tørketrommel, husholdningsapparater (foodprosessor/juicers), brødrister, hårtørkere m.m., elektriske varmeapparater, mikrobølgeovn, koke- og grillapparater, varmtvannsberedere, strykejern, aircondition og stikk-kontakter/uttak). I tillegg skal disse produktene følges av et Gulf Certification Tracking Symbol (GCTS), plassert permanent og synlig på produktene, i tillegg til på bruksanvisning og emballasje.

  Samsvarserklæringsdokumenter (Gulf Type Examination Certificate) for produktene må fornyes hver 3. år, om det ikke har skjedd endringer i regelverket eller standarder. Se GSOs nettsider for mer informasjon, samt denne guiden for elektriske produkter.  

  /
  Adrian Radion

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Dubai
  Den norske ambassaden i Riyadh

  Blant landene i regionen er Oman et av de mest interessante markedene for norsk næringsliv. Beliggenheten gir Oman god tilgang til markeder i Midtøsten, Asia og Afrika. Som et politisk sett relativt stabilt land har Oman potensiale til å bli et regionalt knutepunkt. Oman har den beste plasseringen på Ease of Doing Business rangeringen i Midtøsten hva gjelder oppstart av nye bedrifter.

  Oman er meget positive til norske investeringer og økt samhandel, og med landets satsning bl.a. på mer effektiv utnyttelse av olje- og gassressursene kan Norge være en sentral bidragsyter og NORWEP følger markedet tett. Oman er også interessert i akvakultur, et område Norge har mye ekspertise i. Flere norske bedrifter har godt fotfeste i landet. Turisme- og reiselivsbransjen er dessuten prioritert. Hos Transparency International er Oman rangert som nummer 68 av 180 land.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.