• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives på engelsk eller arabisk, i 2 originaler og 3 kopier, og skal inneholde alle relevante opplysninger, som blant annet detaljert varebeskrivelse, brutto- og nettovekt, HS-nummer, opprinnelsesland, pris per enhet og totalt for hver produkttype, antall og type kolli samt leverings- og betalingsbetingelser.

  Alle eksemplarer må undertegnes.

  Dersom produktet inneholder komponenter fra flere land skal vanligvis opprinnelsesland oppgis samt prosentandel.
  Fakturering av produkter av svinekjøtt skal være på egen faktura og andelen svinekjøtt skal påføres.
  Ved eksport av matvarer skal produksjonsnummer (batch), produksjonsdato, og holdbarhetsdato påføres faktura.

  Fakturaerklæring

  Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
  "We hereby declare that the mentioned merchandise is being exported for our own account and that the goods are of pure national origin of the exporting country. The goods were manufactured by ... (name and address of the manufacturer)."

  Dersom varene ikke er "of pure national origin of the exporting country", kan ordlyden erstattes med følgende: " ... of pure national origin of the country the goods originated from."

  Faksimileunderskrift godkjennes ikke.

  Etter stempel og underskrift fra firmaet påfører eksportøren den ene av følgende erklæringer, som underskrives av handelskammer:
  Medlem av handelskammer:
  "We (handelskammerets navn) hereby certify that the firm of (firmanavn) is a member of our organization and known to us as worthy of confidence.

  For ikke-medlemmer av Handelskammer:
  "We (handelskammerets navn) do hereby certify that the firm of (firmanavn) is known to us".

  Før forsendelse må fakturaen viseres av et handelskammer og tradisjonelt også legaliseres av et konsulat.

  Opprinnelsesbevis
  For å oppnå tollfordeler etter frihandelsavtalen mellom EFTA og GCC kreves bruk av varesertifikat EUR.1. Bruk av fakturaerklæring er ikke innført.

  Certificate of Origin skal normalt ikke kreves, men kan fortsatt være nødvendig. Dersom Certificate of Origin utstedes skal det stemples og undertegnes av handelskammer. Dokumentet må også viseres av konsulat.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for dyr og animalske produkter, planter og såvarer. Kjøtt og kjøttprodukter må følges av et "Certificate of Halal" som bekrefter at slaktingen er utført i henhold til islamsk lov.

  Andre dokumenter
  "Black List Certificate" kreves ofte i rembursen. Dette er et dokument som bekrefter at skipet ikke er svartelistet og ikke har anløpt israelsk havn. Utstedes av rederi.

  Sertifikat som bekrefter at følgende varer er i overenstemmelse med Omansk, Gulf eller annen internasjonal standard:
  -Elektriske kabler
  -Vannkokere (husholdning)
  -Maling
  -Vegetabilsk olje

  Analysesertifikat kreves for næringsmidler, legemidler og kjemikalier. Dersom importøren forlanger det, må firmaet skrive en bekreftelse på hvem som har produsert varene. Bekreftelsen må skrives på firmaets brevark og undertegnes. 

  /
  Adrian Radion

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Dubai
  Den norske ambassaden i Riyadh

  Blant landene i regionen er Oman et av de mest interessante markedene for norsk næringsliv. Beliggenheten gir Oman god tilgang til markeder i Midtøsten, Asia og Afrika. Som et politisk sett relativt stabilt land har Oman potensiale til å bli et regionalt knutepunkt. Oman har den beste plasseringen på Ease of Doing Business rangeringen i Midtøsten hva gjelder oppstart av nye bedrifter.

  Oman er meget positive til norske investeringer og økt samhandel, og med landets satsning bl.a. på mer effektiv utnyttelse av olje- og gassressursene kan Norge være en sentral bidragsyter og NORWEP følger markedet tett. Oman er også interessert i akvakultur, et område Norge har mye ekspertise i. Flere norske bedrifter har godt fotfeste i landet. Turisme- og reiselivsbransjen er dessuten prioritert. Hos Transparency International er Oman rangert som nummer 68 av 180 land.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.