• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Transittid med containerskip Oslo - Oman (hovedhavn) rundt 30 dager.

  Relativt velutbygget veinett. Jernbane under utbygging.

  Transportforsikring
  Transportforsikring må normalt tegnes i Oman, hvilket innebærer at de fleste leveransene skjer på FOB- eller CFR- vilkår.

  Tollflyplasser
  Muscat og Salalah.

  Importhavner
  Muscat, Port Salalah og Sohar.

  Frisoner
  Al Mazunah, Sohar og Salalah.

  Frihandelsområder
  Frihandelsavtalen mellom EFTA og The Gulf Co-operation Council (GCC)" (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, de Forente Arabiske Emirater) trådte i kraft 01.07.2014. Den innebærer nulltoll på de fleste fisk-og fiskeprodukter, samt en rekke industrielle produkter. En del produkter som fortsatt er tollbelagt vil bli fritatt for toll i løpet av en 5 års periode.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler ved eksport til en avtalepart, må det fremlegges gyldig opprinnelsesbevis, som til landene i GCC foreløpig kun er varesertifikat EUR.1. Anvendelse av fakturaerklæring er foreløpig ikke innført.

  Ved eksport av norske produkter skal "NO" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.

  Fortolling og lagring
  Varer som ikke tolldeklareres umiddelbart må legges inn på tollager hvor de kan lagres inntil 2 måneder i et (Customs Bounded Warehouse). Varene kan selges på offentlig auksjon etter fristen hvis de ikke er deklarert.

  Vareprøver
  Vareprøver uten handelsverdi kan vanligvis innføres fritt.
  Prøver med kommersiell verdi behandles som en ordinær innførsel.
  Det finnes en ordning for midlertidig import /Drawback. Gjøres innførsel med denne prosedyren skal det være mulig å få midlertidige utgifter i retur ved reeksport.

  ATA-Carnet 
  Kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /
  Adrian Radion

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Dubai
  Den norske ambassaden i Riyadh

  Blant landene i regionen er Oman et av de mest interessante markedene for norsk næringsliv. Beliggenheten gir Oman god tilgang til markeder i Midtøsten, Asia og Afrika. Som et politisk sett relativt stabilt land har Oman potensiale til å bli et regionalt knutepunkt. Oman har den beste plasseringen på Ease of Doing Business rangeringen i Midtøsten hva gjelder oppstart av nye bedrifter.

  Oman er meget positive til norske investeringer og økt samhandel, og med landets satsning bl.a. på mer effektiv utnyttelse av olje- og gassressursene kan Norge være en sentral bidragsyter og NORWEP følger markedet tett. Oman er også interessert i akvakultur, et område Norge har mye ekspertise i. Flere norske bedrifter har godt fotfeste i landet. Turisme- og reiselivsbransjen er dessuten prioritert. Hos Transparency International er Oman rangert som nummer 68 av 180 land.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.