• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Kosmetikk, elektroniske produkter, tekstiler og leker som skal importeres inn til Bahrain må følge GCO standarder. Dersom GCO ikke har en standard for gjeldende produkt, kan ISO standard benyttes. En "Declaration of Conformity" kan være krevd for tollklarering eller av importør, men må da ikke sendes inn. Godkjente inspeksjonsselskaper og utsteder av "Declaration of Conformity" i Norge er Nemko AS.

  Standarder

  Bahrain er fullt medlem av ISO og GSO.
  Bahrains nasjonale standard organisasjon er Bahrain Standards and Metrology Directorate (BSMD).

  Immaterielle rettigheter
  Bahrain er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer 
  Varene må merkes med opprinnelsesland. Stjerner og kors må ikke forekomme.
  Elektriske forbrukervarer må merkes med G Mark, se GCC nettsider for mer informasjon. 

  Alle konsumentvarer og matvarer må merkes på arabisk. Alle andre varer må være merket på engelsk, men det anbefales merking på engelsk og arabisk.

  Matvarene må være merket med følgende informasjon: produkt og merkenavn, ingredienser og tilsetningsstoffer, nettovekt, opprinnelsesland, navn og adresse til produsent, produksjonsdato og holdbarhetsdato.
  Egg må være stemplet med opprinnelsesland.

  Medisiner skal merkes på engelsk og arabisk med produksjonsdato og holdbarhetsdato.

  Bruk av "sticker labels" aksepteres ikke.

  /

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Dubai
  Den norske ambassaden i Riyadh

  Blant landene i regionen er Bahrain et spennende marked for norsk næringsliv og investeringer. Bahrain er en regional hub med gode kommunikasjoner. Engelsk er mye brukt og landet ansees som litt mer liberalt enn enkelte andre arabiske land. 

  Bahrain ligger som nummer to på listen i Midtøsten over de letteste land å investere i og handle med (Ease of Doing Business). Norske næringsinteresser i Bahrain er konsentrert om skipsfart, finansielle tjenester, olje/gass og noe annen industri (f.eks. aluminium). Olje/gass og hovedstaden Manama som internasjonalt finanssentrum vil fortsatt være viktig, men voksende sektorer er grønn energi, IKT, kreative næringer, akvakultur, sjømat, turisme og reiseliv. 

  Bahrain har en rekke ordninger for å trekke til seg utenlandsk næringsliv. Imidlertid er det visse politiske spenninger mellom den sunnimuslimske regjerende kongefamilien og landets styre for øvrig og det sjiamuslimske flertallet i befolkningen. Bahrain ligger som nummer 103 av 180 på Transparency Internationals liste.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.