• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Alle importører i Jordan må være registrert hos Ministry of Industry and Trade og ha et Importers Card. For import av alle varer som er lovlig, kreves det importlisens. Importlisensen er enten automatisk eller ikke automatisk. Det er Jordans Tollvesen som utsteder importlisens.

  Legalisering og visering
  Legalisering og visering skal i realiteten avskaffes ved inngåelsen av frihandelsavtalen EFTA/Jordan. Det anbefales likevel å gjøre dette inntil bekreftelse på avvikling av dette foreligger. Legalisering påkrevet for handelsfaktura og opprinnelsesbevis, eventuelt også produsenterklæring.

  For prise se Jordans ambassade, legaliseringen gjennomføres av Jordans Generalkonsulat:
  Malerhaugveien 19/23
  PB 6456 Etterstad
  0605 Oslo
  Telefon: 22 68 38 60

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Clean Report of Findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Juridisk system
  Basert på islamsk rett med innslag av angloamerikansk rett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

  /
  Flickr

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Amman
  25 Damascus Street
  Abdoun, Amman


  KONTAKT AMBASSADEN

  På tross av uroligheter i regionen har Jordan de siste årene hatt et stabilt forretningsklima, og fungerer derfor for mange bedrifter som et knutepunkt i Midtøsten. Jordan er helt avhengig av import av flere typer råvarer som olje og gass, energi, mat, tekstiler og ferdigproduserte varer. Sektorer av interesse for norsk næringsliv er bygg og anlegg og varetransport, samt at det satses på oppbygging av IT-industrien i landet.

  Jordan har begynt å investere mye i både vind- og solenergi for å dekke energibehovet. IT har vokst de siste årene, og det er muligheter innen vanndistribusjon og helsesektoren, spesielt innen e-helse.

  Situasjonen i regionen er til tider uoversiktlig, noe norske selskaper bør ta i betraktning og vurdere hvordan dette påvirker deres drift. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.