• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen kjente valutarestriksjoner. 

  Kredittinformasjon
  Tilgangen på informasjon er mangelfull. Kredittinformasjon kan skaffes via intervjuer med nøkkelperson/er i kjøpers bedrift. Hos sentralbanken kan man få opplysninger hvorvidt en bedrift eller en person er svartelistet. Regjeringen planlegger å opprette et kredittinformasjonsselskap. 

  Åpen regning

  Forekommer og er blitt mer vanlig de siste årene. Vær forsktig, foreta kredittvurdering.

  Dokumentinkasso
  Forekommer.

  Remburs
  Vanlig. Bekreftet remburs betalbar i norsk bank anbefales.

  Betaling for undertegning og stempling av handelsdokumenter av tredjeparter kan bli en betydelig ekstrautgift ved salg til Jordan.

  Garantier
  Kontraktsgarantier forekommer. Les mer om Jordans landrisiko på GIEKs landsider

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  AteradiusÅpen.
  Euler HermesÅpen. 
  Trygg forsikringÅpen.
  Coface
  : På forespørsel.

  Morarente
  Det er mulig å bruke morarente. Den ligger mellom 10 og 15%. Kommer det til retten, endres den til 9%.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Bruk lokal juridisk kompetanse for oppfølging.

  Eiendomsrettsforbehold
  Ingen sikre opplysninger.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Jordan om iverksetting av privatrettslige dommer. Privatrettslige dommer i Norge kan iverksettes i de Forente Arabiske Emirater.

  Jordan har tiltrådt konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Ingen sikre opplysninger.

  Veksel
  Jordan har ikke tiltrådt Genevekonvensjonen men har lignende regler.

  /
  Flickr

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Amman
  25 Damascus Street
  Abdoun, Amman


  KONTAKT AMBASSADEN

  På tross av uroligheter i regionen har Jordan de siste årene hatt et stabilt forretningsklima, og fungerer derfor for mange bedrifter som et knutepunkt i Midtøsten. Jordan er helt avhengig av import av flere typer råvarer som olje og gass, energi, mat, tekstiler og ferdigproduserte varer. Sektorer av interesse for norsk næringsliv er bygg og anlegg og varetransport, samt at det satses på oppbygging av IT-industrien i landet.

  Jordan har begynt å investere mye i både vind- og solenergi for å dekke energibehovet. IT har vokst de siste årene, og det er muligheter innen vanndistribusjon og helsesektoren, spesielt innen e-helse.

  Situasjonen i regionen er til tider uoversiktlig, noe norske selskaper bør ta i betraktning og vurdere hvordan dette påvirker deres drift. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.