• EN
 • Logg inn
 • Produktkrav

  Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende.

  Kjemikalier, kunstgjødsel og visse matvarer er underlagt særskilte bestemmelser.
  Medisinske produkter krever forhåndsgodkjenning av det jordanske helsedepartementet.

  Det kreves særskilt importtillatelse fra the Ministry of Health for blant annet shampoo, kosmetikk, hygieniske produkter og medisinske naturprodukter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene.

  Standarder
  Jordan er fullt medlem av ISO.
  Jordans nasjonale standard organisasjon er Jordan Standards and Metrology Organization (JSMO).

  Immaterielle rettigheter
  Jordan er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
  Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

  Merking av varer 
  Det er spesielle merkekrav for matvarer, medisiner, kjemikalier og andre forbruksvarer. Merking av varene skal være i samsvar med de krav som er utstedt av Jordan Standards and Metrology Organization (JSMO). Merkingen skal enten være på arabisk eller ha en "stick-on label" på arabisk.

  Visse varer er underlagt særskilte regler:
   - Elektriske apparater skal av produsent eller distributør merkes med opplysninger om kWh-forbruk.
   - Matvarer skal merkes med produksjons- og utløpsdato. Varer, som i følge denne merkingen har mindre enn halvparten av holdbarhetsperioden igjen på fortollingstidspunktet, vil ikke kunne innføres.

  /
  Flickr

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Amman
  25 Damascus Street
  Abdoun, Amman


  KONTAKT AMBASSADEN

  På tross av uroligheter i regionen har Jordan de siste årene hatt et stabilt forretningsklima, og fungerer derfor for mange bedrifter som et knutepunkt i Midtøsten. Jordan er helt avhengig av import av flere typer råvarer som olje og gass, energi, mat, tekstiler og ferdigproduserte varer. Sektorer av interesse for norsk næringsliv er bygg og anlegg og varetransport, samt at det satses på oppbygging av IT-industrien i landet.

  Jordan har begynt å investere mye i både vind- og solenergi for å dekke energibehovet. IT har vokst de siste årene, og det er muligheter innen vanndistribusjon og helsesektoren, spesielt innen e-helse.

  Situasjonen i regionen er til tider uoversiktlig, noe norske selskaper bør ta i betraktning og vurdere hvordan dette påvirker deres drift. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.