• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut i minst fem eksemplarer på engelsk eller arabisk. For tekstilvarer kreves opplysninger om benyttede råvarer samt deres prosentvise vektandel.

  Fakturaerklæring
  Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Jordan og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Jordan avtalen, kan en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED påføres fakturaen.

  Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
  Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED.

  Formuleringene som tidligere ble påkrevd faktura (se under) skal i realiteten avskaffes ved inngåelsen av frihandelsavtalen EFTA/ Jordan. Det anbefales likevel å påføre dem på faktura inntil bekreftelse på avvikling av dette foreligger.

  Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
  "We certify that this invoice is in all respects correct and true, both as regards the prices and description of the goods referred to therein, and that the country of origin or manufacture of the goods is ......"

  Til slutt påfører eksportøren en av følgende erklæringer, som undertegnes av et handelskammer.
  For medlemmer av handelskammer:
  "We (handelskammerets navn) hereby certify that the firm of (firmanavn) is a member of our organization and known to us as worthy of confidence."

  For ikke-medlemmer av Handelskammer:
  "We (handelskammerets navn) do hereby certify that the firm of (firmanavn) is known to us."

  Se ellers under Legalisering.

  Opprinnelsesbevis
  For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

  Certificate of Origin kreves normalt ikke hvis handelsfakturaen er visert av et handelskammer.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og matvarer.

  Andre dokumenter
  Hvis importøren forlanger det, må en produsenterklæring utstedes på firmaets brevark med henvisning til fakturaen. Kreves visert og legalisert. Analysesertifikat kreves for antibiotika.

  Et kvalitetssertifikat, Certificate of Conformity, kreves for en rekke produkter.

  /
  Flickr

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Amman
  25 Damascus Street
  Abdoun, Amman


  KONTAKT AMBASSADEN

  På tross av uroligheter i regionen har Jordan de siste årene hatt et stabilt forretningsklima, og fungerer derfor for mange bedrifter som et knutepunkt i Midtøsten. Jordan er helt avhengig av import av flere typer råvarer som olje og gass, energi, mat, tekstiler og ferdigproduserte varer. Sektorer av interesse for norsk næringsliv er bygg og anlegg og varetransport, samt at det satses på oppbygging av IT-industrien i landet.

  Jordan har begynt å investere mye i både vind- og solenergi for å dekke energibehovet. IT har vokst de siste årene, og det er muligheter innen vanndistribusjon og helsesektoren, spesielt innen e-helse.

  Situasjonen i regionen er til tider uoversiktlig, noe norske selskaper bør ta i betraktning og vurdere hvordan dette påvirker deres drift. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.