Eksportdokumenter

Faktura
Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen skal skrives ut i minst 3 orginaler og 2 kopier og den bør være på spansk og skal inneholde all relevant informasjon. I tillegg til vanlig informasjon kreves tilleggsinformasjon som: navn på transportmiddel, manifestnr., bill of ladingnr. og opprinnelsesland. Detaljert Informasjon om forsendelsen kreves som antall kolli, nummer, type størrelse og vekt.

Det skal videre angis FOB og CIF verdi for salget.

Ingen overstrykninger eller raderinger aksepteres.

Fakturaerklæring
Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
"Declaramos bajo juramento que esta factura es autentica y que el valor indicado es el precio real para la exportación y que la mercadería es de origen ....".

Oversettelse:
Vi erklærer under ed at denne faktura er autentisk, at den verdien som er angitt i denne er faktisk pris for eksport og at varene er av .... opprinnelse.

Faksimileunderskrift aksepteres ikke.

Opprinnelsesbevis
Ikke påkrevet, men etterspørres ofte. Certificate of Origin er aktuelt dokument.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat i en original og en kopi kreves for planter og plantedeler, såvarer, levende dyr, kjøtt- og fiskeprodukter inkludert hermetikk.
Sunnhetssertifikat kreves også for medisinske produkter.

Andre dokumenter 
Desinfeksjonssertifikat kreves for brukte tekstiler. Analysesertifikat kreves for gjødsel.
Declaration of Conformity kreves for elektronisk utstyr.
En kopi av fraktfaktura kan kreves for tollklarering.
Free Sale Certificate kan kreves for konsumentvarer.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Den Norske ambassaden i Argentina er sideakkreditert til Uruguay
Carlos Pellegrini 1427
2. etasje
C1011AAC Buenos Aires

KONTAKT AMBASSADEN

Uruguay er et av de mest velstående landene i Sør-Amerika. Med lav korrupsjon og velfungerende demokrati er landet et bra testmarked i Sør-Amerika. Uruguay har 3 millioner innbyggere som har svært høyt utdanningsnivå, høy levestandard og lav fattigdom i forhold til nabolandene. Over halvparten av befolkningen bor i og rundt hovedstaden. 

Økonomien er hovedsakelig drevet av jordbruk, fiske og eksport. Montevideo har lenge vært et finanssenter i regionen. Selv om Uruguay har begrenset med naturressurser, har utbygging av vannkraft gjort landet mindre avhengig av importert strøm, olje og gass. Videre er landet nesten selvforsynt med de fleste basismaterialer fra egen jordbrukssektor. Av markedsmuligheter er det også behov for medisiner og medisinsk utstyr, IT- og telekommunikasjonsutstyr.