• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Uruguays Tollvesen

  Transittid containerskip Oslo- Montevideo er 25-30 dager

  Prinsipielt skal all varetransport via sjøveien fraktes med skip som seiler under uruguaysk flagg.
  Unntak må godkjennes av "Director General de Marina Mercante."

  Sjekk med kjøper og aktuelt linjerederi hvorvidt dette kravet nå overholdes. Vei og kanal/ elvetransport viktigst innenlands. Generelt brukbare veiforbindelser nord-syd, men dårlig øst-vest.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Montevideo

  Importhavner
  Montevideo (hovedhavn). Colonia, Fray Bentos, La Paloma, Nueva Palmira, Paysandú, Punta del Este, Piriapolis og La Paloma.

  Frisoner

  Zoneamerica (Montevideo), UPM Fray Bentos, Colonia, Colonia Suiza, Floridasur, Libertad, Nueva Palmira, Aguada, WTC Free Zone (Montevideo), Punta Pereira (Colonia), Parque de las Ciencias, Rivera.

  Frihandelsområder

  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Landet er medlem av LAIA (Associaciòn Latinoamericano de Integraciòn), innrømmes tollpreferanser for varer fra andre LAIA-land.

  Preferansetoll gjelder for medlemmene i MERCOSUR (Det syd-amerikanske fellesmarked) som foruten Uruguay består av Brasil, Argentina og Paraguay. Chile er assosiert medlem.

  Fortolling og lagring
  Tollskyldig er den som innfører varer i Uruguay. Fortolling av varene foretas ofte av oppnevnte tollagenter. Varer kan innføres midlertidig for bearbeiding eller til tollfrisoner.

  Varer som ikke er klarert innen gitte frister, blir overført til tollpakkhus hvor de kan lagres i inntil tre måneder.
  Etter denne perioden kan de bli solgt på auksjon.

  Ved sjøfrakt må varene meldes til et elektronisk tollsystem 72 timer før ankomst.
  Ved flyfrakt gjelder 24 timer før ankomst.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres fritt.
  Disse må merkes "Muestras sin valor commercial", og må være gjort kommersielt usalgbare, for eksempel ved gjennomhulling eller lignende.

  Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Den Norske ambassaden i Argentina er sideakkreditert til Uruguay
  Carlos Pellegrini 1427
  2. etasje
  C1011AAC Buenos Aires

  KONTAKT AMBASSADEN

  Uruguay er et av de mest velstående landene i Sør-Amerika. Med lav korrupsjon og velfungerende demokrati er landet et bra testmarked i Sør-Amerika. Uruguay har 3 millioner innbyggere som har svært høyt utdanningsnivå, høy levestandard og lav fattigdom i forhold til nabolandene. Over halvparten av befolkningen bor i og rundt hovedstaden. 

  Økonomien er hovedsakelig drevet av jordbruk, fiske og eksport. Montevideo har lenge vært et finanssenter i regionen. Selv om Uruguay har begrenset med naturressurser, har utbygging av vannkraft gjort landet mindre avhengig av importert strøm, olje og gass. Videre er landet nesten selvforsynt med de fleste basismaterialer fra egen jordbrukssektor. Av markedsmuligheter er det også behov for medisiner og medisinsk utstyr, IT- og telekommunikasjonsutstyr.