• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Juridisk system
  Basert på tyskromersk rett.

  /
  Rowan Heuvel, Unsplash.com

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Den Norske Ambassaden i Hague er ansvarlig for Norges relasjoner til Luxembourg. 
  Royal Norwegian Embassy
  Eisenhowerlaan 77J
  NL-2517 KK The Hague.

  KONTAKT AMBASSADEN

  Luxembourg med sine knapt 600 000 innbyggere, har gode, men beskjedne relasjoner med Norge.

  Landet har verdens nest høyeste BNP pr. innbygger, og forventes å ha relativt sterk vekst i kommende år, tross høy arbeidsledighet og et dyrt og lite bærekraftig pensjonssystem. Økonomien er tungt dominert av finanssektoren. Nisjesektorer som satellitter og IKT er også prioritert.

  Mangel på kvalifisert arbeidskraft er utfordrende; mange stillinger besettes av pendlere fra naboland. Landet forsøker aktivt å tiltrekke seg investorer, bl.a. via tilskudd, risikokapital, eksportkreditt, startpakker for innovative selskaper og statlig støtte til R&D. Luxembourg har høyest arbeidsproduktivitet i verden og lavest merverdiavgift i Europa.