• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Elfenbeinskystens tollvesen

  Transittid med containerskip fra Oslo til Abidjan er 20-25 dager. 

  Elfenbenskysten grenser til Ghana, Burkina Faso, Guinea, Liberia og Mali. Landegrensene stenger ved midnatt, og ingen grensetrafikk er tillatt etter dette. Best veinett rundt de store byene, men totalt kun rundt 10% asfaltert.

  Jernbaneforbindelse mellom Abidjan - Ouagadougou (hovedstaden i Burkina Faso). Grunnet økonomiske vanskeligheter er jernbanenettverket truet av nedstengning. Elvetransport er også en mulighet.

  Risikoen knyttet til innlandstransport i Elfenbenskysten vurderes generelt som svært høy.

  Transportforsikring
  Transportforsikring må normalt tegnes i Elfenbenskysten. Viktig å ta hensyn til ved valg av leveringsbetingelser.

  Tollflyplasser
  Abidjan

  Importhavner
  Abidjan er hovedhavn og viktig transitthavn for forsendelser til Burkina Faso, Mali og Niger. Andre havner er Grand Bassam og San Pedro.

  Frisoner
  Transittsone i Abidjan for varer som skal videresendes til Mali, Niger eller Burkina Faso.

  Frihandelsområder
  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A. 

  Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange tilfeller tollpreferanser for varer fra andre medlemsland.

  Fortolling og lagring
  Varer som ikke er tollklarert innen 3 dager etter ankomst, blir overført til tollager, hvor det betales lagerleie av vareeier. Her kan varene lagres i inntil to måneder. Etter denne perioden kan varene bli solgt på auksjon.

  All import til Elfenbenskysten, må gjøres via en såkalt "Tollkommisjonær". Varemottaker kan selv foreta fortollingen, hvis det på fortollingstedet ikke finnes noen "Tollkommisjonær". Alle nødvendige dokumenter må foreligge på fortollingstidspunktet. Endringer av fortollingen i etterhånd, er ikke mulig. Den som legger frem varene til fortolling, er også ansvarlig for at toll og avgifter blir betalt. Som regel gis ingen kreditt.
  I tillegg til ordinær import, kan varer innføres for transitt, på tollagre eller midlertidig bruk.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. 
  Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import.
  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

  ATA-Carnet 
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, samt ved postforsendelser.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Den Norske ambassaden i Ghana er sideakkreditert til Elfenbeinskysten
  10 Klotey Crescent
  North Labone
  Accra 

  KONTAKT AMBASSADEN

  Elfenbenskysten er en av Vest-Afrikas mest utviklede økonomier med en moderne industrisektor, relativt god infrastruktur og et allsidig næringsliv. Med verdens største kakaoproduksjon og betydelige inntekter fra palmeolje, kaffe, olje og gass og kraftproduksjon har Elfenbenskysten hatt en stabilt høy økonomisk vekst de siste årene etter en nedgangsperiode med omfattende politisk uro i 2010-2011.

  Elfenbenskysten er rangert over det regionale gjennomsnittet på Verdensbankens "Ease of doing business" indeks.

  Havnebyen Abidjan, den største byen og landets økonomiske hovedstad, er et viktig knutepunkt i Vest-Afrika. Landet har de siste årene satset på infrastruktur for å tiltrekke seg utenlandske investeringer. Blant annet er det store bedringer innen veier, broer og nye havneanlegg og en relativt god vei- og jernbaneforbindelse til nabolandene Mali og Burkina Faso, noe som styrker landets rolle som transittland.

  For norsk næringsliv er det muligheter innen områder som kraftproduksjon, olje og gass, fiskeri og oppdrett, utstyr til jordbrukssektoren, for å nevne noen.

  Den afrikanske utviklingsbanken (African Development Bank), en utviklingsbank etablert i med formålet å stimulere til økonomisk og sosial utvikling i Afrika, har sitt hovedkontor i Abidjan.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.