Produktkrav

Der er spesielle krav til visse produkter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer.

Dette gjelder blant annet farmasøytiske produkter, kosmetikk, kunstgjødsel, matvarer, skadedyrmidler og andre kjemiske produkter for jordbruk som må registreres i Guatemala.

Standarder
Guatemala er medlem av ISO.
Guatemalas nasjonale standard organisasjon er Comisión Guatemalteca de Normas.

Immaterielle rettigheter
Guatemala er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

Merking av varer
Alle varer må etter gjeldende lov i prinsippet merkes med opprinnelsesland. Loven har i praksis blitt modifisert ved at tollmyndighetene har fått instruks om også å godta merking på ytter- eller inneremballasjen eller andre skriftlige opplysninger om varens opprinnelse. Merkingen må være på spansk. Alle kolliene skal nummereres fortløpende.

Spesielle krav til merking av matvarer og farmasøytiske produkter.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Den norske ambassaden i Mexico er sideakkreditert Guatemala
Real Embajada de Noruega
Avenida Virreyes 1460
Colónia Lomas Virreyes,
C.P. 11000 Mexico D.F.

KONTAKT ambassaden

Guatemala har Mellom-Amerikas største befolkning og en stor geografisk fordel da landet grenser både til Det Karibiske hav i øst og Stillehavet i vest. Med 15 millioner innbyggere er Guatemala Mellom-Amerikas mest befolkede land, og landets økonomi utgjør en tredjedel av regionens totale GDP. Selv om Guatemala har de siste årene hatt økonomisk vekst, er det fortsatt store forskjeller innad i landet.

Økonomien til Guatemala er hovedsakelig basert på eksport av kaffe, sukker, bananer og turisme. Regjeringen i Guatemala er derfor interessert i å støtte utvikling av teknologiske løsninger og innovasjon i både den industrielle sektoren og innen jordbruket for å diversifisere økonomien.

Det har blitt gjennomført en del juridiske reformer som skal støtte økonomisk vekst. Disse endringene har ført til at Guatemala scorer over gjennomsnittet for regionen på Ease of Doing Business-indeksen til Verdensbanken. Likevel er det utfordringer med det sterkt byråkratiske systemet som gjør at korrupsjon er et stort problem.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.