• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer (en original og to kopier) på spansk. Fakturaen må undertegnes for hånd av eksportøren. Det er krav om at fakturaen inneholder detaljert beskrivelse av forsendelsen, og referer til hvilke leveringsbetingelser som gjelder. For fullstendig liste over fakturadetaljer, se Toll- og dokumentdatabasen Mendel

  Fakturaerklæring
  Dersom fakturaen etterfølges av en pakkliste må sidene nummeres i rekkefølge etter fakturaen som om fakturaen og pakklisten utgjør en enhet.

  Følgende tekst kan kreves påført fakturaen:
  "El infrascrito declara y jura ser propietario de la casa de comercio (....Firmats navn) de esta cuidad, (.... Adresse) y que los son ciertos los precios y demas datos consignados en la presente factura hacièndose solidariamente responsible, con la firma destinataria por qualquiera ilagalidad o inexactitud que por ulteriores investigacìones pudiera constatarse en los datos anotados.

  Declaramos bajo juramento que las mercancìas dadas en èsta factura som de origen (...Opprinnelsesland)."

  Oversettelse:
  "Undertegnede erklærer herved å være innehaver av firmaet (....Firmats navn) i denne by med adresse (.... Adresse) og bekrefter videre, at priser og øvrige data er korrekte samt at at vi er fullt ansvarlige overfor den endelige mottaker av varene, såfremt det ved fremtidige undersøkelser konstateres direkte ulovligheter eller unøyaktigheter."

  Vi erklærer videre at varene er av "(...Opprinnelsesland) opprinnelse."

  Opprinnelsesbevis
  Kreves normalt ikke. Ved eventuell forespørsel er Certificate of Origin aktuelt dokument.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat (en original og fire kopier) kreves for levende dyr, planter, frø, brukte sekker, plante- og kjøttprodukter.

  Andre dokumenter 
  Certificate of Free Sale (en original og to kopier) kreves for konsumvarer.
  Analysesertifikat: Kreves for matvarer som er tilsatt farge, mel, innsektspulver og gjødselstoffer. Utstedes i original med to kopier.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Den norske ambassaden i Mexico er sideakkreditert Guatemala
  Real Embajada de Noruega
  Avenida Virreyes 1460
  Colónia Lomas Virreyes,
  C.P. 11000 Mexico D.F.

  KONTAKT ambassaden

  Guatemala har Mellom-Amerikas største befolkning og en stor geografisk fordel da landet grenser både til Det Karibiske hav i øst og Stillehavet i vest. Med 15 millioner innbyggere er Guatemala Mellom-Amerikas mest befolkede land, og landets økonomi utgjør en tredjedel av regionens totale GDP. Selv om Guatemala har de siste årene hatt økonomisk vekst, er det fortsatt store forskjeller innad i landet.

  Økonomien til Guatemala er hovedsakelig basert på eksport av kaffe, sukker, bananer og turisme. Regjeringen i Guatemala er derfor interessert i å støtte utvikling av teknologiske løsninger og innovasjon i både den industrielle sektoren og innen jordbruket for å diversifisere økonomien.

  Det har blitt gjennomført en del juridiske reformer som skal støtte økonomisk vekst. Disse endringene har ført til at Guatemala scorer over gjennomsnittet for regionen på Ease of Doing Business-indeksen til Verdensbanken. Likevel er det utfordringer med det sterkt byråkratiske systemet som gjør at korrupsjon er et stort problem.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.