• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

   

  Transittid med containerskip Oslo - guatemalansk hovedhavn er 20-25 dager.
  Rundt 3/4 av veinettet er ikke asfaltert.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Ciudad de Guatemala

  Importhavner
  Puerto Quetzal og Santo Tomas de Castila

  Frisoner
  ZOLIC (Santo Tomas De Castilla), i tillegg til dette finnes det en del private frihandelssoner.

  Frihandelsområder
  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Som medlem av CACM (Central American Common Market), innrømmes tollpreferanser for visse varer fra andre CACM-land.

  Fortolling og lagring
  Varer må fortolles umiddelbart etter ankomst. De kan legges på tollager i inntil 20 dager. Blir ikke varene fortollet innen denne fristen, kan de bli solgt på offentlig auksjon.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import.
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført innen et år.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Den norske ambassaden i Mexico er sideakkreditert Guatemala
  Real Embajada de Noruega
  Avenida Virreyes 1460
  Colónia Lomas Virreyes,
  C.P. 11000 Mexico D.F.

  KONTAKT ambassaden

  Guatemala har Mellom-Amerikas største befolkning og en stor geografisk fordel da landet grenser både til Det Karibiske hav i øst og Stillehavet i vest. Med 15 millioner innbyggere er Guatemala Mellom-Amerikas mest befolkede land, og landets økonomi utgjør en tredjedel av regionens totale GDP. Selv om Guatemala har de siste årene hatt økonomisk vekst, er det fortsatt store forskjeller innad i landet.

  Økonomien til Guatemala er hovedsakelig basert på eksport av kaffe, sukker, bananer og turisme. Regjeringen i Guatemala er derfor interessert i å støtte utvikling av teknologiske løsninger og innovasjon i både den industrielle sektoren og innen jordbruket for å diversifisere økonomien.

  Det har blitt gjennomført en del juridiske reformer som skal støtte økonomisk vekst. Disse endringene har ført til at Guatemala scorer over gjennomsnittet for regionen på Ease of Doing Business-indeksen til Verdensbanken. Likevel er det utfordringer med det sterkt byråkratiske systemet som gjør at korrupsjon er et stort problem.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.