Produktkrav

Særskilte regler gjelder blant annet for matvarer, kosmetikk, medisinske og farmasøytiske produkter, sigaretter og plantevernmiddel.

Standarder

For en del varegrupper skal visse tekniske krav/ standarder oppfylles og sertifiseres med et "Certificado de Conformidad" som utstedes av INEN (Ecuadors "National Standards Institute") eller et annet prøveorgan som er sidestilt med INEN.

Se også Bureau Veirtas sitt infoark.

Ecuador er fullt medlem av ISO.
Ecuadors nasjonale standard organisasjon er Servicio Ecuatoriano de Normalización.

Immaterielle rettigheter
Ecuador er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

Merking av varer
Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland er forbudt. Merking med opprinnelsesland må gjøres på kosmetikkvarer og næringsmidler. På øvrige varer er merking med opprinnelsesland ikke nødvendig.

Næringsmidler må merkes med følgende informasjon på spansk: Navn på produktet, varemerke, batchnummer, produsentens navn, detaljer om kunstige produkter, sanitært registreringsnummer, utløpsdato og eventuelle forskriftsnumre. Prosessen med å fremskaffe sanitært registreringsnummer er meget omfattende og kan ta opptil ett år.

Sigaretter skal merkes med med sunnhetsadvarsel.

Alle varer må merkes på spansk.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Ecuador er sideakkreditert Den norske ambassaden i Colombia:
Real Embajada de Noruega en Bogotá
OXO CENTER
Cra. 11A No.94-24/45 Of. 904
Bogotá

KONTAKT AMBASSADEN

Ecuadors økonomi er i hovedsak drevet av oljeinntekter, men landet er også verdens største bananprodusent. Myndighetene jobber for å utvikle høyteknologisk industri i landet for å gjøre seg mer uavhengige av inntekter fra oljeindustrien.

Da Ecuador hovedsakelig i dag er en råvareleverandør, er det behov for teknologi til ulike jordbruksformål. Samtidig har Ecuador behov for maskiner og maskindeler, og teknologi innen akvakultur og vannrensing, IT og kommunikasjonsutstyr.

Ecuadors fremtidsutsikter er positive, da en voksende arbeidsstokk er spådd å ha en positiv innvirkning på forbruk og investeringer. Det er også gjennomført forsøk som er ment å øke utenlandske investeringer i sektorene rundt land- og skogbruk, turisme, gruvedrift, eiendomsmegling, fiske og akvakultur. Men selv om markedet vokser, er korrupsjon fortsatt en stor utfordring.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.