• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer (en original og to kopier) på spansk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. For full beskrivelse av krav til innhold på fakturaen, se Toll- og dokumentdatabasen Mendel

  Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt.

  Proformafaktura må utstedes og sendes importøren som grunnlag for søknad om importlisens. Proformafakturaen må inneholde alle opplysninger tilsvarende handelsfakturaen og utstedes på spansk.

  Fakturaerklæring
  Følgende erklæring bør skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
  "Declaramos bajo juramento que todas las cantidades, precios y mas detalles de esta factura comercial son exactos y verdaderos".

  Oversettelse:
  "Det bekreftes under ed at alle mengder, priser og andre detaljer i denne handelsfaktura er korrekte og sanne."

  Opprinnelsesbevis
  Kreves normalt ikke, men ved forespørsel er Certificate of Origin det aktuelle dokumentet.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat (Certificado Sanitario) kreves for levende dyr, frø, planter, planteprodukter, næringsmidler, medikamenter og bruke klær.

  Importtillatelse kreves av myndighetene i Ecuador i forkant av importen på visse varer. Det anbefales nær kontakt med importør når det gjelder hvilke sertifikater som kreves.

  Andre dokumenter 
  Free Sale Certificate kreves for en rekke næringsmidler.

  Analysesertifikat kreves for enkelte varer.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Ecuador er sideakkreditert Den norske ambassaden i Colombia:
  Real Embajada de Noruega en Bogotá
  OXO CENTER
  Cra. 11A No.94-24/45 Of. 904
  Bogotá

  KONTAKT AMBASSADEN

  Ecuadors økonomi er i hovedsak drevet av oljeinntekter, men landet er også verdens største bananprodusent. Myndighetene jobber for å utvikle høyteknologisk industri i landet for å gjøre seg mer uavhengige av inntekter fra oljeindustrien.

  Da Ecuador hovedsakelig i dag er en råvareleverandør, er det behov for teknologi til ulike jordbruksformål. Samtidig har Ecuador behov for maskiner og maskindeler, og teknologi innen akvakultur og vannrensing, IT og kommunikasjonsutstyr.

  Ecuadors fremtidsutsikter er positive, da en voksende arbeidsstokk er spådd å ha en positiv innvirkning på forbruk og investeringer. Det er også gjennomført forsøk som er ment å øke utenlandske investeringer i sektorene rundt land- og skogbruk, turisme, gruvedrift, eiendomsmegling, fiske og akvakultur. Men selv om markedet vokser, er korrupsjon fortsatt en stor utfordring.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.