• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Ecuadors Tollvesen

  Transittid containerskip Oslo- Guayaquil er 30-35 dager.

  Det er ofte ønske (og i visse tilfeller, krav) om bruk av ecuadoriansk rederi fra kundens side, der dette er tilgjengelig. Disse kravene har imidlertid blitt mindre vanlig de seneste årene.

  Det er bra standard på Pan American Highway, samt veinettet mellom de større byene. Mer enn 75 prosent av veinettet er likevel ikke asfaltert, og kvaliteten på veinettet utenfor de større byene er til dels svært dårlig.

  Jernbanetransport (smalsporet jernbane) og innenlandske vannveier blir til en viss grad benyttet ved innenlands transport.

  Risikoen knyttet til innlandstransport i Ecuador vurderes generelt som betydelig.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Hovedflyplasser i Guayaquil og Quito.

  Importhavner
  Esmeraldas, Guayaquil og Manta.

  Frisoner
  Esmeraldas, Quito, Riobamba, Portoviejo og Cuenca

  Frihandelsområder
  Som medlem av Andean Common Market (Bolivia, Colombia, Peru og Chile) innrømmes tollpreferanser, likeledes for integrasjonsområdet LAIA (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela).

  Fortolling og lagring
  Det anbefales å benytte speditør ved fortolling. Importerte kan tollklareres innen 15 dager før ankomst eller senest 30 dager etter ankomst. En del varer blir pålagt dokumentkontroll og fysisk inspeksjon. Varer kan lagres i private tollager i opp til ett år. Etter denne perioden kan varene bli solgt på offentlig auksjon.

  Varer kan innføres toll- og avgiftsfritt i inntil 15 dager til messer og inntil 180 dager for andre midlertidige innførsler.

  En del irregulær innfortollingspraksis er observert. Det er derfor viktig å ta nødvendige forholdsregler blant annet når det gjelder valg av leveringsbetingelser og betalingsformer.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Pakken bør i så fall merkes "Muestra sin valor comercial" eller "Muestra gratuida" dersom prøven er av en slik art at den ikke kan forbrukes.

  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført innen seks måneder (fristen kan forlenges).

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

   

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Ecuador er sideakkreditert Den norske ambassaden i Colombia:
  Real Embajada de Noruega en Bogotá
  OXO CENTER
  Cra. 11A No.94-24/45 Of. 904
  Bogotá

  KONTAKT AMBASSADEN

  Ecuadors økonomi er i hovedsak drevet av oljeinntekter, men landet er også verdens største bananprodusent. Myndighetene jobber for å utvikle høyteknologisk industri i landet for å gjøre seg mer uavhengige av inntekter fra oljeindustrien.

  Da Ecuador hovedsakelig i dag er en råvareleverandør, er det behov for teknologi til ulike jordbruksformål. Samtidig har Ecuador behov for maskiner og maskindeler, og teknologi innen akvakultur og vannrensing, IT og kommunikasjonsutstyr.

  Ecuadors fremtidsutsikter er positive, da en voksende arbeidsstokk er spådd å ha en positiv innvirkning på forbruk og investeringer. Det er også gjennomført forsøk som er ment å øke utenlandske investeringer i sektorene rundt land- og skogbruk, turisme, gruvedrift, eiendomsmegling, fiske og akvakultur. Men selv om markedet vokser, er korrupsjon fortsatt en stor utfordring.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.