Fakta

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/verktoy-og-temasider/verktoy-for-internasjonal-satsning/regionkart/europa/kroatia/kroatia.gif?width=1168
Foto: CIA World Fact book
Republic of Croatia  
Landkode: HR Landrisiko: Risikogruppe 4. Tendens: Positiv.
Hovedstad: Zagreb Korrupsjonsindeks (CPI): 48 (2017). Tendens: Negativ.
Tidssone: GMT + 1  
Arbeidsuke: Mandag - Fredag Myntenhet: 1 Kuna = Lipa
Forretningsspråk: Engelsk, Tysk, Fransk og Italiensk Valutakode: HRK
Mål og vekt: Det metriske system Vanlig faktureringsvaluta: EUR eller NOK.
   
Handelsavtale med NorgeEØS avtalen  
Skatteavtale: Ja, se regjeringen.no  
   
/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy in Zagreb
Grand Centar
Hektorovićeva 2 / 3rd floor
10 000 Zagreb
Croatia

KONTAKT AMBASSADEN

Handel og næringslivssamarbeidet mellom Norge og Kroatia er begrenset, men godt utviklet innen maritime næringer. Mulige vekstområder i Kroatia er produksjon og tjenester knyttet til maritime og marine næringer, fornybar energi, digitalisering, turisme, medisinsk teknologi og landbruk.

Kroatias økonomi ble sterkt rammet av finanskrisen i 2008 med høy arbeidsledighet som resultat, særlig blant ungdom. Veksten i økonomien har startet etter landet ble medlem av EU i 2013, særlig innen turistsektoren.

Dersom man ønsker å gjøre investeringer i Kroatia er det viktig å ha gode lokale samarbeidspartnere da byråkratiet kan være utfordrende å manøvrere i. 

EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Kroatia. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Kroatia. Programmet er forvaltet av Innovasjon Norge. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.